تاریخ اجرایی شدن: ۲ اکتبر ۲۰۱۷

آیا میخواهید رویداد یا مسابقهای پیرامون بازیهای Supercell برگزار کنید؟ ما شما را یاری میکنیم! هدف ما این است که رویدادهاو مسابقات برای همه عادلانه، سرگرمکننده و خالی از تنش باشد؛ برای اینکه برگزاری آنها را آسانتر کنیم، دستورالعملهای رویداد جمعی و مسابقه («دستورالعملها») هم برای آنها نوشتهایم! بهآسانی آب خوردن!

اگر در حال برنامهریزی هستید که مسابقهای در داخل بازی برگزار کنید که موارد داخل بازی را جایزه میدهد مثل مدل مسابقهی Clash Royale ( یک «مسابقه») و/یا در حال برنامهریزی رویدادی هستید که شامل هیچ نوع رقابت داخل بازی و جایزه موارد داخل بازی نمیشود، مثلاً برگزاری یک قرار دستهجمعی هواداران یا یک تجمع (همه اینها میشود «رویداد»)، لطفاً موارد زیر را رعایت کنید:

قوانین کلی

 • Supercell Oy Supercell ») مسئولیت بازیهایش را به عهده دارد اما مسئولیت رویدادها و/یا مسابقات به عهده میزبانشان است.  بنابراین اجازه ندارید بگویید رویداد یا/و مسابقه ، «رسمی» است یا به هر نحوی Supercell را درگیر، مسئول یا تأییدکننده رویداد یا مسابقه یا هر یک از جوایزتان بدانید. 
 • بهعنوان یک میزبان مطمئن شوید که رویداد یا مسابقهتان از قوانین و موازین موجود محلی پیروی میکند.
 • برای میزبانی یا بازی در یک رویداد یا مسابقه باید بر اساس قوانین و مقررات محلی به سن قانونی رسیده باشید - این قانون است!
 • این اجازه را دارید که رویداد یا مسابقهتان را فیلمبرداری کنید یا به صورت زنده روی هر نوع پلتفرم آنلاین پخش کنید، ولی حق پخش تلویزیونی آن را ندارید.
 • اگر قصد دارید که در طول مسابقه یا رویداد، عکس یا فیلم بگیرید و آن را منتشر کنید، باید به حاضرین اطلاع دهید که از مراسم فیلم گرفته میشود و اجازه لازم را از آنها برای استفاده و انتشار فیلمها دریافت کنید. لطفاً توجه داشته باشید که شما نمیتوانید هیچ فیلم ضبط شدهای از مسابقه/رویدادتان را پخش تلویزیونی کنید.

 

 • نمیتوانید از مردم برای تماشای ویدئو یا پخش زنده مسابقه یا رویدادتان پول بگیرید.
 • مسابقات و رویدادها باید سرگرمکننده و پرکشش باشند؛ برندهها باید بر اساس مهارتهایشان مشخص شوند. هر گونه تبانی و/یا فعالیت مشکوک مشابهی اکیداً ممنوع است!
 • میتوانید از گرافیکی که ما به شما دادهایم استفاده کنید، اما نمیتوانید در آن تغییری ایجاد کنید.  در سایر موارد، استفاده شما از نشان تجاری، حق نسخهبرداری و آرم Supercell مشمول قوانین «خطمشی محتوای تولیدشده توسط هواداران» (http://supercell.com/en/fan-content-policy/fa /) Supercell میشود.
 • مسابقه یا رویدادتان نباید تبلیغ سایر شرکتهای بازی ، یا شرکتهای الکل، دخانیات، دارو، هرزهنگاری، سلاح، قمار، یا هر شرکت یا خدمات دیگری که بر خلاف منافع Supercell فعالیت میکند باشد.
 • ممکن است Supercell مسابقه یا رویدادتان را تبلیغ نکند، یا از نتایج آن برای تأیید صلاحیت بازیکنان جهت شرکت در رویدادهای مسابقات رسمی و فعالیتهای بازاریابی Supercell استفاده نکند.
 • «شرایط خدمات» (http://supercell.com/en/terms-of-service /)، «خط مشی حریم خصوصی» (http://supercell.com/en/privacy-policy /) و «خطمشی محتوای تولید شده توسط هواداران» (http://supercell.com/en/fan-content-policy/fa /) Supercell ، شامل همه مسابقات و رویدادها میشود.
 • خواسته ما این است که مسابقات و رویدادها عادلانه و سرگرمکننده برگزار شوند.  در صورت نیاز، اقدامات بازدارنده مورد نیاز از قبیل تعلیق یا لغو مسابقات و رویدادها را انجام میدهیم.

مسابقاتی که در خود بازی انجام میشوند و جایزهشان نیز موارد موجود در داخل بازی است.

 • باید ورود به تمام مسابقهها، بدون استثناء رایگان باشد!
 • فقط میتوانید موارد مجاز در درون بازی را به شرکت کنندهها جایزه بدهید. یعنی جایزه دادن پول یا کالا مجاز نیست!

رویدادهایی که در محل برگزار میشوند و سایر رقابتهای Supercell

 • باید ورود به همه رویدادها بدون استثناء رایگان باشد! این منع شامل مواردی همچون حق عضویت یا بلیت فصلی نیز میشود. با این وجود اگر میزبانی یک رویداد زنده را بر عهده دارید، میتوانید برای پرداخت هزینه محل برگزاری، از تماشاچیان هزینه ورودی بگیرید اما نمیتوانید پولی برای خود رقابت درخواست کنید.
 • مسئولیت تهیه تمام جوایز رویدادتان به عهده خودتان است. نمیتوانید از شرکت کنندگان بخواهید که هزینه جوایز را پرداخت کنند.  حداکثر ارزش مجاز برای جوایز (اعم از پول، کالا و غیره) ۱۰,۰۰۰ دلار آمریکا است.
 • این اجازه را دارید که موارد داخل بازی یا پول / معادل پول را جایزه بدهید ولی نه هر دوی آنها را.

ملاحظات نهایی

 • اگر رویداد یا مسابقهتان از این دستورالعملها پیروی میکند، نیازی به مجوز یا هر نوع اجازه دیگری از Supercell ندارید.  اگر اینطور نیست، لطفاً از طریق  tournaments@supercell.com با ما تماس بگیرید تا ببینیم چطور میتوانیم با همکاری هم مشکلات را حل کنیم.
 • به غیر از الزامات و مقررات ذکر شده، مسئولیت راهاندازی و اداره یک رویداد یا مسابقه با شماست! تصمیمگیرنده در مورد شکل، قوانین و جوایز رقابتها شما هستید، البته تا زمانی که از این دستورالعملها پیروی کنید!
 • مسئولیت اطمینان حاصل کردن از اینکه از تمام قوانین مربوط محلی و مقررات پیروی میکنید، صرفا به عهده شما است. ما مسئولیت رویداد یا مسابقه را نمیپذیریم و وظیفه شماست که این موضوع را برای شرکت کنندگان یا هر کس دیگری که در این قضیه دخیل است روشن کنید. لطفاً اطمینان حاصل کنید که مسئولین زیربط را از رویداد یا مسابقه با خبر کردهاید و برای برگزاری آن اجازه لازم را از مسئولین مربوطه، صاحبان محل برگزاری و افرادی که در ماجرا دخیل هستند، کسب کردهاید.
 • در صورت بروز هر نوع بدهی، هزینه یا ضرر در طول میزبانی یا برگزاری رویداد یا مسابقه یا هر نوع عدم پیروی از این دستورالعملها یا تخلف از قانون، مسئولیتش تنها به عهده شما است. Supercell هیچ نوع مسئولیتی در قبال رویداد یا مسابقه یا فعالیتهای شما در ارتباط با رویداد یا مسابقه، نمیپذیرد.

سؤالی دارید؟   از طریق tournaments@supercell.com با ما تماس بگیرید.

از شما متشکریم و امیدواریم از مسابقهتان لذت ببرید!

توجه داشته باشید که این دستورالعملها همیشه در حال تحول و تکامل هستند؛ و هر زمانی ممکن است از طریق یک پست آنلاین اصلاح شوند، پس همیشه برای مطلع شدن از بهروزرسانیها به اینجا سر بزنید!

دستورالعمل‌های Supercell درباره رویدادهای انجمن بازیکنان و مسابقات