Richtlijnen voor communityevenementen en -toernooien van Supercell

Datum van inwerkingtreding: 1 juli 2018

Wil je een toernooi voor Supercell-spellen organiseren? We helpen je graag! We willen toernooien voor iedereen eerlijk, leuk en zorgeloos maken. Daarom hebben we communitytoernooirichtlijnen opgesteld. Zo wordt een evenement of toernooi organiseren kinderspel!

ALGEMENE REGELS VOOR ALLE TOERNOOIEN EN EVENEMENTEN

 1. Deelname aan alle toernooien moet gratis zijn voor spelers, zonder uitzonderingen! Dit geldt ook voor lidmaatschapsbetalingen of seizoenskaarten. Als je een live-evenement organiseert, mag je entree vragen aan de aanwezigen voor toegang tot de locatie waar het evenement wordt gehouden, maar niet voor de competitie zelf.
 2. De organisator is verantwoordelijk voor alle prijzen van het evenement. Je mag spelers niet vragen om prijzen te financieren.  De maximale gecombineerde waarde van alle prijzen (geldprijzen, merchandise, etc.) is 10.000 USD, tenzij Supercell vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven voor grotere prijzen.
 3. Let op: je kunt óf items in het spel óf geld of equivalente goederen/diensten als prijs aanbieden, maar niet beide. Toernooien met beloningen in het spel kunnen nooit worden gecombineerd met beloningen buiten het spel.
 4. Supercell beheert zijn spellen, maar de organisatoren beheren hun eigen evenementen. Je mag een evenement niet 'officieel' noemen of suggereren dat Supercell betrokken is bij, verantwoordelijk is voor of bijdraagt aan je evenement of de uitgereikte prijzen.
 5. Zorg er als organisator voor dat je evenement legaal is volgens de lokale wetten en voorschriften die van toepassing zijn.
 6. Je moet oud genoeg zijn volgens de lokale voorschriften en vereisten om een evenement te organiseren of om eraan deel te nemen. Het blijft de wet. Daarenboven moeten deelnemers ten minste 13 jaar of ouder zijn voor evenementen zonder geldprijzen en 16 jaar of ouder zijn (en met schriftelijke of persoonlijke toestemming van een ouder of wettelijke voogd indien niet van de wettelijke leeftijd) voor evenementen met geldprijzen.
 7. Toernooien moeten leuk en aantrekkelijk zijn. Enkel de vaardigheden van de spelers mogen bepalen wie er wint. Enige vorm van matchfixing en/of dergelijke illegale activiteiten zijn ten strengste verboden!

 
MERKEN, SPONSORS EN PUBLICITEIT

 1. Je mag de ontwerpen voor toernooien en evenementen die wij voorzien gebruiken, maar je mag deze niet aanpassen. Spellogo's mogen alleen worden gebruikt met de uitdrukkelijke toestemming van Supercell.  Het logo van Supercell mag niet worden gebruikt.
 2. Je mag je toernooi of evenement opnemen of streamen op elk online platform, maar je mag het niet uitzenden op televisie zonder schriftelijke toestemming van Supercell vooraf. Jij, of de platformen waarmee je werkt, mogen geen geld aan mensen vragen om de stream(s) van het toernooi of evenement te bekijken.
 3. Alle activiteiten van sponsors moeten gescheiden blijven van de spellen, het merk, de logo's en andere content van Supercell, tenzij Supercell schriftelijke toestemming heeft gegeven. In het bijzonder is het niet toegestaan om (i) sponsornamen in de naam van het toernooi of evenement te gebruiken; (ii) logo's of ander marketingmateriaal van sponsors toe te laten op de locatie of website van het toernooi of evenement; (iii) te verwijzen naar sponsors in promotie- of ander materiaal dat afbeeldingen, personages, tekst, logo's of andere content van Supercell-spellen bevat, of (iv) te verwijzen naar sponsors voor, tijdens of na de uitzending, stream of andere videocontent gerelateerd aan je toernooi of evenement.
 4. Niets dat te maken heeft met je toernooi of evenement mag content bevatten of promoten die misleidend, frauduleus, bedrieglijk, illegaal, obsceen, lasterlijk, bedreigend, intimiderend of op andere wijze afkeurenswaardig is of tegenstrijdig is met de waarden van Supercell. Je toernooi of evenement mag het volgende niet promoten: andere spelbedrijven, uitgevers of platformen, alcohol, tabak, drugs, pornografie, wapens, wedden of gokken, of andere bedrijven, producten of diensten gerelateerd aan het bovenstaande.
 5. Het is niet toegestaan handelsmerken, domeinnamen, auteursrechten, sociale-media-accounts of andere adressen te registreren voor je toernooi of evenement die handelsmerken of andere eigendommen van Supercell bevatten of er verwarrend op lijken (zoals SUPERCELL, CLASH ROYALE, CLASH ROYALE DIVISIE, CLASH OF CLANS, HAY DAY of BOOM BEACH) zonder afzonderlijke schriftelijke overeenkomst met Supercell.
 6. Supercell mag je toernooi of evenement promoten, of de resultaten van je toernooi of evenement gebruiken om spelers te kwalificeren voor officiële evenementen van Supercell-toernooien en voor marketingdoeleinden.

ANDERE BELANGRIJKE ZAKEN OM AAN TE DENKEN

 1. CRL-spelers (Clash Royale-divisie), met name spelers die hebben getekend om voor een CRL-team te spelen in een seizoen, mogen niet deelnemen aan non-CRL-evenementen tijdens het CRL-seizoen, zoals bepaald door Supercell, zonder onze schriftelijke toestemming.
 2. Gebruik geen emulatoren of andere gelijkaardige software voor je toernooi of evenement om de gameplay-ervaring te kunnen leveren zoals deze is ontworpen.
 3. 'Mods', 'bots' en andere niet-toegestane softwareproducten van derden zijn strikt verboden. Enkel mobiele apparaten zouden moeten worden gebruikt tijdens toernooien en evenementen. We raden je aan, met name voor streaming en het vastleggen van videomateriaal, om een tablet te gebruiken wegens de hogere resolutie.
 4. De Algemene voorwaarden van Supercell (http://supercell.com/en/terms-of-service/ (in het Engels)), het Privacybeleid (http://supercell.com/en/privacy-policy/ (in het Engels)) en het Beleid voor fancontent (http://supercell.com/en/fan-content-policy/nl/) zijn van toepassing op alle toernooien en evenementen.
 5. We willen dat toernooien en evenementen eerlijk en leuk zijn.  We zullen wanneer nodig maatregelen nemen, zoals het opschorten en annuleren van toernooien en evenementen.
 6. Als je toernooi of evenement binnen deze toernooirichtlijnen blijft, dan heb je geen licentie of andere toestemming van Supercell nodig.  Als dit niet het geval is, neem dan contact met ons op via tournaments@supercell.com. We kijken dan of we kunnen samenwerken.
 7. Afgezien van deze vereisten is het opzetten en organiseren van een toernooi of evenement helemaal aan jou! De competitievormen, -regels en de prijzen zijn ook helemaal aan jou, zolang deze maar voldoen aan de toernooirichtlijnen!

Heb je vragen? Neem dan contact met ons op via tournaments@supercell.com.
Bedankt en veel plezier!
Let op: deze toernooirichtlijnen worden continu herzien. Ze kunnen op ieder moment worden aangepast en revisies worden online meegedeeld. Kom later dus zeker hier terug voor updates!