Richtlijnen voor communityevenementen en -toernooien van Supercell

Datum van inwerkingtreding: 12 oktober 2017

Wil je een evenement en/of een toernooi organiseren rond de Supercell-spellen? We helpen je graag! Het is ons doel je te helpen om je evenementen en toernooien voor iedereen leuk, eerlijk en zorgeloos te maken. We hebben deze Richtlijnen voor communityevenementen en -toernooien ('richtlijnen') samengesteld om dit te vergemakkelijken. Zo wordt een evenement of toernooi organiseren kinderspel!

Als je een toernooi in het spel wilt organiseren met items in het spel als beloning, zoals de toernooifunctie in Clash Royale (een 'toernooi'), en/of als je een evenement wilt organiseren zonder wedstrijden met items in het spel als beloning, inclusief iedere soort van bijeenkomst van fans (samen een 'evenement'), houd dan rekening met het volgende:

ALGEMENE REGELS

 • Supercell Oy ('Supercell') beheert zijn spellen, maar de organisatoren beheren hun eigen toernooien en/of evenementen.  Je mag een toernooi of evenement daarom niet 'officieel' noemen of suggereren dat Supercell betrokken is bij, verantwoordelijk is voor of bijdraagt aan je toernooi of evenement of de uitgereikte prijzen. 
 • Zorg er als organisator voor dat je toernooi of evenement legaal is volgens de lokale wetten en voorschriften die van toepassing zijn.
 • Je moet oud genoeg zijn volgens de lokale voorschriften en vereisten om een toernooi of evenement te organiseren of om eraan deel te nemen. Het blijft de wet.
 • Je mag je toernooi of evenement opnemen of streamen op elk online platform, maar je mag het niet uitzenden op televisie.
 • Als je van plan bent om foto's te nemen of een video te maken van je evenement of toernooi en deze te publiceren, dan moet je de aanwezigen op de hoogte stellen dat er wordt gefilmd. Zorg ervoor dat je de relevante toestemmingen van de aanwezigen hebt om het gefilmde materiaal te gebruiken voor je doeleinden en het publiceren ervan. Houd er rekening mee dat je je filmmateriaal niet mag uitzenden op tv.
 • Je mag mensen geen geld vragen om de stream(s) van je toernooi of evenement te bekijken.
 • Toernooien en evenementen moeten leuk en aantrekkelijk zijn. Enkel de vaardigheden van de spelers mogen bepalen wie er wint. Enige vorm van matchfixing en/of dergelijke illegale activiteiten zijn ten strengste verboden!
 • Je mag de ontwerpen voor toernooien en evenementen en de spellogo's die wij voorzien gebruiken, maar je mag deze niet aanpassen.  Het gebruik van Supercell-handelsmerken, -auteursrechten en -logo's is onderhevig aan de voorwaarden beschreven in het Beleid voor fancontent (http://supercell.com/en/fan-content-policy/nl/).
 • Je toernooi of evenement mag andere spelbedrijven, alcohol, tabak, drugs, pornografie, wapens, gokken, of bedrijven of diensten die in strijd zijn met de belangen van Supercell niet promoten.
 • Supercell mag je toernooi of evenement promoten, of de resultaten van je toernooi of evenement gebruiken om spelers te kwalificeren voor officiële evenementen van Supercell-toernooien en voor marketingdoeleinden.
 • De Algemene voorwaarden van Supercell (http://supercell.com/en/terms-of-service/ (in het Engels)), het Privacybeleid (http://supercell.com/en/privacy-policy/ (in het Engels)) en het Beleid voor fancontent (http://supercell.com/en/fan-content-policy/nl/) zijn van toepassing op alle toernooien en evenementen.
 • We willen dat toernooien en evenementen eerlijk en leuk zijn.  We zullen wanneer nodig maatregelen nemen, zoals het opschorten en annuleren van toernooien en evenementen.

 

TOERNOOIEN IN HET SPEL MET ITEMS IN HET SPEL ALS BELONINGEN

 • Deelname aan alle toernooien moet gratis zijn, zonder uitzonderingen!
 • Deelnemers mogen enkel items in het spel als beloning krijgen, dus geen geld of andere goederen of diensten!

EVENEMENTEN OP LOCATIE EN ANDERE SUPERCELL-SPELCOMPETITIES

 • Deelname aan alle evenementen moet gratis zijn, zonder uitzonderingen! Dit geldt ook voor lidmaatschapsbetalingen of seizoenskaarten. Als je een live-evenement organiseert, mag je entree vragen aan de aanwezigen voor de locatie waar het evenement gehouden wordt, maar niet voor de competitie zelf.
 • De organisator is verantwoordelijk voor alle eventuele prijzen van het evenement. Je mag aanwezigen niet vragen om prijzen te financieren.  De maximale waarde van prijzen (geld, goederen, diensten, etc.) is 10.000 USD.
 • Let op: je kunt óf items in het spel óf geld of equivalente goederen/diensten als prijs aanbieden, maar niet beide.

OVERWEGINGEN

 • Als je toernooi of evenement binnen deze richtlijnen blijft, dan heb je geen licentie of andere toestemming van Supercell nodig.  Als dit niet het geval is, neem dan contact met ons op via tournaments@supercell.com. We kijken dan of we samen kunnen werken.
 • Behalve deze vereisten is het opzetten en organiseren van een toernooi of evenement helemaal aan jou! De competitie-opzet, -regels en de prijzen zijn ook helemaal aan jou, zolang deze maar voldoen aan de richtlijnen.
 • Het is enkel en alleen jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat wordt voldaan aan alle lokale wetten en regels die van toepassing zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor welk toernooi of evenement dan ook. Het is jouw verantwoordelijkheid om dit duidelijk te maken aan iedereen die aanwezig is of betrokken is. Zorg ervoor dat je de relevante autoriteiten hebt geïnformeerd over je toernooi of evenement en dat je de nodige toestemmingen hebt om het te organiseren van de autoriteiten, eigenaars van de locatie en andere betrokken partijen.
 • Jij alleen bent verantwoordelijk voor eventuele aansprakelijkheidsclaims, kosten of schade die kunnen ontstaan door het organiseren en houden van je toernooi of evenement of als je je niet aan deze richtlijnen houdt of wetten overtreedt. Supercell draagt deze verantwoordelijkheden niet en heeft geen verplichtingen in verband met je toernooi of evenement of je activiteiten in verband met het toernooi of evenement.

Heb je vragen?        Neem dan contact met ons op via tournaments@supercell.com.

Bedankt en veel plezier!

Let op: deze richtlijnen worden continu herzien. Ze kunnen op ieder moment worden aangepast en revisies worden online meegedeeld. Kom later dus zeker hier terug voor updates!