Retningslinjer for Supercell-relaterte arrangementer og turneringer

Gyldig fra: 12. oktober 2017

Har du lyst til å være vert for et Supercell-relatert arrangement og/eller turnering? Vi hjelper deg gjerne! Målet vårt er at arrangementer og turneringer skal være morsomme, rettferdige og bekymringsløse for alle. For å få til dette og gjøre det enklere for spillsamfunnet har vi skrevet disse retningslinjene for arrangementer og turneringer («retningslinjer»). Linjer som viser dere retningen, med andre ord!

Dersom du planlegger å organisere og være vert for en spillturnering med spillgjenstander i belønning, slik som i Clash Royales turneringsmodus (en «turnering»), og/eller et arrangement som IKKE inneholder konkurranser med spillgjenstander i belønning, inkludert enhver form for arrangement eller samling for fans (et «arrangement»), må du overholde følgende:

GENERELLE REGLER

 • Supercell Oy («Supercell») er ansvarlig for spillene sine, men det er vertene som er ansvarlig for arrangementer og/eller turneringer.  Derfor kan du ikke kalle et arrangement og/eller en turnering «offisiell», eller antyde at Supercell er involvert i, ansvarlig for eller bifaller arrangementet eller turneringen, eller noen av premiene som tilbys. 
 • Som vert må du forsikre deg om at arrangementet eller turneringen er lovlig i henhold til gjeldende lokale lover og regler.
 • For å arrangere eller spille i en turnering eller et arrangement må du være gammel nok til å konkurrere eller arrangere i henhold til lokale regler og krav – det sier loven.
 • Du kan ta opp eller strømme arrangementet eller turneringen på en hvilken som helst plattform på nett, men du kan ikke kringkaste på vanlig tv.
 • Dersom du har tenkt å ta bilder eller video på arrangementet eller turneringen, og offentliggjøre disse, er du forpliktet til å fortelle deltakerne at det vil gjøres opptak, og innhente de relevante tillatelsene fra deltakerne til å benytte opptakene til tiltenkt bruk og publisering. VÆR KLAR over at du ikke kan kringkaste noen opptak på tv.
 • Du kan ikke kreve penger av de som ønsker å se turneringen eller arrangementet via en strømmetjeneste.
 • Turneringer og arrangementer skal være morsomme og spennende. Det er ferdigheter som skal avgjøre hvem som vinner. Enhver form for kampfiksing og/eller lignende tvilsom aktivitet er strengt forbudt!
 • Du kan bruke turnerings- og arrangementsgrafikken og spill-logoene vi gir deg, men du kan ikke modifisere dem.  Din bruk av Supercells varemerker, opphavsretter og logoer er ellers underlagt vilkårene i Supercells retningslinjer for spillerskapt innhold (http://supercell.com/fan-content-policy).
 • Turneringen eller arrangementet kan ikke promotere andre spillselskaper, alkohol, tobakk, narkotika, pornografi, våpen, gambling eller selskaper eller tjenester som handler i strid med Supercells interesser.
 • Supercell kan promotere turneringen eller arrangementet, eller bruke resultatene fra turneringen eller arrangementet til å kvalifisere spillere til offisielle Supercell-turneringer og markedsføringsaktiviteter.
 • Supercells tjenestevilkår (http://supercell.com/en/terms-of-service/), retningslinjer for personvern (http://supercell.com/en/privacy-policy/) og retningslinjer for spillerskapt innhold (http://supercell.com/fan-content-policy) gjelder for alle turneringer eller arrangementer.
 • Vi vil at turneringer og arrangementer skal være rettferdige og morsomme.  Ved behov vil vi iverksette nødvendige tiltak, inkludert utestenging eller kansellering av turneringer og arrangementer.

 

TURNERINGER I SPILLET MED SPILLGJENSTANDER I BELØNNING

 • Alle turneringer må være gratis å delta i – ingen unntak!
 • Du kan bare tilby deltakerne de tillatte spillgjenstandene i belønning. Det betyr at du ikke kan tilby kontanter eller varer!

ARRANGEMENTER PÅ ARENAER, OG ANDRE KONKURRANSER I SUPERCELL-SPILL

 • Alle arrangementer må være gratis for deltakerne – ingen unntak! Herunder kommer også ting som medlemskapsavgifter og sesongkort. Når det er sagt, så kan den som arrangerer et live-arrangement, kreve inngangspenger til selve arenaen, men ikke for konkurransedelen.
 • Du er selv ansvarlig for å skaffe til veie alle potensielle premier i arrangementet. Du kan ikke be deltakere om å finansiere premier.  Den maksimale verdien for premier (kontanter, varer osv.) er USD 10 000.
 • Merk: Du kan tilby spillgjenstander eller kontanter / noe som tilsvarer kontanter, men ikke begge deler.

AVSLUTTENDE BETRAKTNINGER

 • Hvis arrangementet ditt eller turneringen din holder seg innenfor disse retningslinjene, trenger du ikke lisens eller andre tillatelser fra Supercell.  Hvis ikke må du ta kontakt på tournaments@supercell.com, så får vi se om vi kan jobbe sammen.
 • Med unntak av disse kravene er det opp til deg hvordan du setter opp og arrangerer et arrangement eller en turnering! Konkurransens format, regler og premier bestemmer du selv, så lenge de oppfyller disse retningslinjene!
 • Du er eneansvarlig for at du overholder alle gjeldende lokale lover og forskrifter. Vi tar ikke ansvar for noen arrangementer eller turneringer, og dette må du gjøre klart for alle som deltar eller på annen måte er involvert. Sørg for at du har informert relevante myndigheter om arrangementet eller turneringen, og at du har tilstrekkelige tillatelser til å organisere den fra myndigheter, arenaeiere og andre involverte parter.
 • Du er eneansvarlig for ethvert erstatningsansvar og alle kostnader eller skader som måtte oppstå i forbindelse med arrangementet eller turneringen du leder, samt for manglende overholdelse av disse retningslinjene eller brudd på lover. Supercell har ikke noe ansvar eller forpliktelser i forbindelse med arrangementet eller turneringen din, eller aktivitetene dine i forbindelse med arrangementet eller turneringen.

Har du spørsmål?    Kontakt oss på tournaments@supercell.com

Takk, og ha det gøy!

Vær klar over at disse retningslinjene er i konstant utvikling. De kan når som helst endres gjennom et innlegg på nett, så kom tilbake for å se etter oppdateringer!