آخرین بهروزرسانی: ۲ اکتبر ۲۰۱۷

ما به جامعه بازیکنانمان علاقه زیادی داریم و از اینکه میبینیم چه کارهای خلاقانهای با نام تجاری Supercell میکنند لذت میبریم! حتی یک بربر هم میفهمد که خیلی از بازیکنان میخواهند از داراییهای متعلق به Supercell (توضیح داده شده در پایین) استفاده کنند تا محتوای با حال و خلاق در ارتباط با بازیها تولید کنند. خیلی خیلی از این قضیه خوشحال هستیم. اما بعضی مواقع افراد از این حد فراتر می روند و سعی می کنند به سایر بازیکنان اینطور نشان دهند که محصولات، خدمات، سایتها یا ویدیوهایشان مرتبط با Supercell است یا از طرف آن حمایت می شود.  بعضی از افراد این کار را عمداً انجام می دهند تا از جامعه بازیکنان و تلاشهای تیمهای بازی Supercell سوءاستفاده کنند. این کار باعث می شود بعضی از بازیکنان با این باور که محتوای منتشر شده رسمی است ، بعضی از اطلاعات را باور کنند، چیزهایی بخرند یا حتی اطلاعات شخصیشان را در اختیار دیگران قرار دهند. این امر واقعاً سبب ناراحتی ما میشود.

«قوانین مربوط به محتوا برای طرفداران» بر استفاده شما از حقوق نسخهبرداری و علامتهای تجاری Supercell Oy ("Supercell ") از طرف Clash of Clans ،Clash Royale, Hay Day و Boom Beach اعمال خواهد شد، از جمله کلیه کیتهای طرفدار مرتبط ارائه شده از طرف ما («دارایی های متعلق به Supercell ») برای محتوای طرفداران. در صورت نقض این قوانین به شما هشدار نخواهیم داد.

۱.  قوانین خاص مربوط به محتوا برای طرفداران

اهداف خاص مربوط به محتوای طرفداران. وقتی درباره اهداف مربوط به محتوای طرفداران صحبت میکنیم، منظورمان این است: استفاده شما از دارایی های متعلق به Supercell در محتوای طرفداران باید فقط محدود به نمایش، شناسایی و بحث فقط در مورد محصولات Supercell باشد تا جایی که در این قانون مجاز شناخته شده است. نمی توانید محصولات جدید یا محتواهایی بر اساس دارایی های متعلق به Supercell ایجاد کنید، مثل بازی هایی که بر اساس شخصیتهای بازی Supercell ساخته شده باشند. حتی اگر این موارد رایگان باشند، باز هم چنین کاری جایز نیست. مثلاً محتوای مجاز طرفداران معمولاً شامل راهنماهای آنلاین و برنامههای راهنمایی است که با اهداف غیرتجاری توسط طرفداران ایجاد میشود، جلسههای ملاقات بین طرفداران، صفحههای طرفداران و ویدیوهای بازی تا زمانی که پیروی این قانون باشند.

فعالیتتان غیرتجاری باشد. شما اجازه ندارید از مشتریان یا بازدیدکنندگان محتوای طرفداران به هیچ وجه مبلغی دریافت کنید (از جمله عملکردهای درون برنامه)، مگر اینکه این مسئله صراحتاً توسط Supercell تأیید شده باشد. اما بهطورکلی با استفاده از تبلیغات میتوانید از محتوای طرفداران کسب درآمد کنید. اگر از آگهی استفاده میکنید، باید از همه قوانین قابلاجرا، قوانین و مقررات و سیاستهای مربوط به برنامهنویسان تبعیت کنید. اگر برای خلق محتوای مورد نظرتان، از کمکهای مالی اهدایی استفاده میکنید، کمک مالی مذکور باید کاملاً اهدایی باشد و به مسائل دیگر از قبیل ویژگیهای خاص، خریدهای درون برنامه یا هر مورد سودآور دیگری مرتبط نباشد.

به علامت تجاری Supercell احترام بگذارید. نباید چنین حسی را القا کنید که Supercell حمایت کننده مالی یا ایجادکنندهی «محتوای تولید شده توسط طرفداران» شما است یا به هر شکلی از آن حمایت میکند. همچنین نباید هیچ محصول و محتوایی با استفاده از داراییهای متعلق به Supercell ایجاد کنید که مشابه آرمهای Supercell ، علامتهای تجاری یا دیگر عناصر متعلق به محصولات و خدمات Supercell باشند. اجازه ایجاد تغییرات در داراییهای متعلق به Supercell را ندارید مگر اینکه صراحتاً از طرف ما به شما در این مورد اجازه داده شده باشد.

همه چیز باید آنلاین باشد. اجازه ندارید موارد فیزیکی مثل تیشرت با نمایش داراییهای متعلق به Supercell یا دیگر داراییهای معنوی Supercell را تولید کرده و توزیع کنید (به صورت رایگان یا به هر شکل دیگر)، مگر اینکه توافقنامه کتبی صراحتاً بین شما و Supercell وجود داشته باشد.

رمان، کار نمایشی یا اقدامات مشابه ممنوع است. اجازه نوشتن، تولید یا خلق رمان، کار تئاتری یا هیچ اقتباس دیگری را ندارید که شامل حقوق معنوی Supercell باشد، مگر اینکه مجوز کتبی صراحتاً ارائه شده باشد.

درج بیانیههای سلب مسئولیت. اعلامیه زیر (یا اعلامیههای غیررسمی مشابه) را با اندازه قلم قابل خواندن برای کاربران نهایی «محتوای تولید شده توسط طرفداران» که به استفاده از داراییهای متعلق به Supercell مربوط میشود، اضافه کنید: «این محتوا در رابطه با Supercell نیست و توسط آن تأیید و حمایت نمیشود و Supercell مسئول آن نیست. برای کسب اطلاعات بیشتر به «سیاست محتوای تولیدشده توسط طرفداران» در این نشانی مراجعه کنید: http://supercell.com/en/fan-content-policy/fa

هیچ دامنه یا مورد مشابهی، مجاز نیست. بدون توافق نامه کتبی و جداگانه با ما، نمیتوانید دامنه، حساب شبکههای اجتماعی یا نشانی مرتبط برای «محتوای تولیدشده توسط طرفداران» خود را ثبت کنید که شامل علامتهای تجاری Supercell (مانند SUPERCELL ، CLASH ROYALE ،CLASH OF CLANS ،HAY DAY یا BOOM BEACH ) باشد.

۲. سایر شرایط

خطمشی و توافقنامههای برنامهنویس. پیروی از قوانین مربوط به پلتفرم یا کانالی که برای اشتراکگذاری «محتوای تولید شده توسط طرفدار» خود، انتخاب میکنید، برای Supercell بسیار مهم است. همیشه باید از خطمشی و توافقنامههای مربوط به برنامهنویس که شامل حال شما میشود، پیروی کنید.

استفاده ما از «محتوای تولید شده توسط طرفداران» شما. ممکن است بعضی مواقع آنطور که از نظر خودمان صحیح باشد از محتوای تولید شده توسط طرفداران استفاده کنیم و در قبال آن غرامت یا تاوانی نخواهیم داد، مثلاً آن را دوباره در کانالهای آنلاین خودمان بهاشتراک میگذاریم یا به هر شکل دیگری در فعالیتهای بازاریابی خود از آنها استفاده خواهیم کرد.

اطلاعات منتشر نشده و بازخوردها. اگر اطلاعاتی درباره محتواهایی که هنوز منتشر نشده است از طرف ما دریافت کردید، باید آن اطلاعات را نزد خودتان نگهداری کنید و در اختیار دیگران قرار ندهید. همچنین اگر بازخورد، اطلاعات یا پیشنهادهایی درباره بازی های ما یا هر مسئله دیگری در اختیار ما قرار میدهید، متوجه هستید که ما از آن استفاده خواهیم کرد بدون اینکه نسبت به شما تعهدی داشته باشیم یا غرامت و تاوانی بدهیم.

این حق برای ما محفوظ است که نوع «محتوای تولید شده توسط طرفدار» مناسب را تعیین کنیم و ممکن است مجوز استفاده محدود تحت این قانون را، در هر زمان و به هر دلیلی لغو کنیم.

این قوانین بخشی از «شرایط خدمات Supercell » هستند و ممکن است در هر زمان آن را تغییر دهیم. هنگام استفاده از دارایی های متعلق به Supercell برای اهداف مرتبط با «محتوای تولیدشده توسط طرفداران»، استفاده شما تحت «شرایط خدمات Supercell » خواهد بود (از جمله هر بیانیه سلب مسئولیت مربوط به ضمانتنامه و محدودیتهای مسئولیت). چنانچه بخشی از این خطمشی در تضاد با بخشی از «شرایط خدمات» باشد، این خطمشی در رابطه با هر مسئله مرتبط با محتوای طرفداران دارای اولویت و ارجحیت خواهد بود.

قوانین مربوط به محتوا برای طرفداران