VEILIG EN EERLIJK SPEL

Bedankt voor je interesse in fair play! Voor ons is een veilige speelomgeving creëren een van de hoogste prioriteiten. Om ervoor te zorgen dat onze spellen zo eerlijk en leuk mogelijk zijn voor iedereen, wordt valsspelen en frauduleus gedrag niet getolereerd.

Aanbieders van frauduleuze diensten zijn vaak betrokken bij illegale activiteiten, hacken en oplichtingspraktijken; deze activiteiten schaden onschuldige mensen. Behalve dat het oneerlijk is voor andere spelers, loop je door het gebruik van dergelijke diensten ook het risico om de controle over je accountgegevens of financiële gegevens te verliezen.

Om ons te helpen een geweldige speelomgeving te creëren en om je eigen account en device te beschermen tegen misbruik, doe je er goed aan om de volgende gevaren te vermijden:

1. SOFTWARE VAN DERDEN

Software van derden bestaat uit niet-goedgekeurde apps die het spelverloop manipuleren. Dit soort softwareprogramma’s proberen de gebruiker oneerlijk voordeel te geven door de werking van het spel aan te passen. Het account en de privacy van spelers kunnen daarbij in gevaar komen.

Onder software van derden wordt verstaan:

  • Hacks, 'mods' of programma's die de spelfunctionaliteit op oneerlijke wijze aanpassen
  • 'Bots' of diensten of scripts die het spelverloop automatiseren
  • Andere programma’s die erop gericht zijn om de vooruitgang in het spel aan te passen of onverdiende vooruitgang in het spel te bieden

2. ONRECHTMATIGE VERKOOP VAN EDELSTENEN OF MISBRUIK VAN SPEL-ECONOMIE

Door misbruik te maken van privégegevens van spelers en van gestolen creditcards, bieden bepaalde websites en personen in-game valuta aan voor echt geld.

In het kader van dergelijke praktijken wordt de speler gevraagd om de inloggegevens van zijn account. Met het account wordt in-game valuta gekocht met gestolen creditcards en/of op een andere frauduleuze manier, zonder rekening te houden met de gevolgen daarvan voor de gebruiker.

BELANGRIJK: Als je jouw inloggegevens ter beschikking stelt aan illegale partijen, dan breng je niet alleen permanent je spel in groot gevaar, maar ook jouw financiële en online veiligheid. 

3. SPELACCOUNTS KOPEN EN VERKOPEN

Bepaalde handelaars adverteren met vergevorderde accounts en bieden deze te koop aan. Zij lokken spelers die graag willen vorderen in het spel met verleidelijke en onrealistische beloften.

Dit zijn de risico's van het kopen van dergelijke accounts:

  • De aanbieder kan je geld aannemen en je nooit het account leveren
  • Je weet niet zeker of de aanbieder het account niet zelf blijft gebruiken
  • Hetzelfde account kan worden verkocht aan meerdere personen
  • De accountstatus is onbekend; wellicht staat het al gemarkeerd voor een permanente ban.
  • Het account is nooit veilig; Supercell kan geen ondersteuning bieden aan aangetaste accounts
  • Ook al kies je ervoor je geld uit te geven aan een dergelijk account, het account zal nooit werkelijk jouw eigendom zijn

GEVOLGEN

Frauduleus gedrag, valsspelen en daaraan gerelateerde commerciële handelingen in verband met onze spellen zijn ten strengste verboden volgens de Algemene voorwaarden van Supercell. Naast het zeer reële gevaar van een onveilig account, leidt deelname aan een of meer van de hiervoor genoemde praktijken tot strafmaatregelen als het terugvorderen van valuta, een tijdelijke ban en zelfs permanente sluiting van het spelaccount.

Wij kunnen geen ondersteuning bieden voor spelaccounts die betrokken zijn (geweest) bij frauduleus gedrag of in gevallen waarin aanbieders van frauduleuze diensten toegang hebben gekregen tot een account.

Houd je account alsjeblieft veilig door het vermijden van al deze kwesties. Het is je tijd en geld echt niet waard.