Supercell logo
Clash of Clans — 24 thg 6, 2024

Mở khóa Sức mạnh vô biên của Tướng - Sự kiện cộng đồng

Tập trung nghe nào! Đây chính là điều mà các bạn vẫn luôn mong ước: được sử dụng Tướng ngay trong khi họ đang nâng cấp!

Sự kiện Sức mạnh vô biên của Tướng sỡ được mở khóa cho mọi người vào ngày 01/07, và thời gian kết thúc sự kiện sẽ hoàn toàn tùy thuộc vào bạn!

Lần này, chúng ta sẽ phải hợp tác thu thập Hắc Tiên dược để kéo dài sự kiện này hết mức có thể. Bắt đầu thôi!

Thông tin chi tiết về sự kiện:

  • Ngày bắt đầu: 24/06/2024 lúc 11 giờ sáng (Giờ Đông Âu)

  • Ngày kết thúc: 30/06/2024 lúc 11 giờ sáng (Giờ Đông Âu)

Cột mốc:

#1 - Đoạt lấy 70 tỉ Hắc Tiên dược

  • +1 ngày vào thời lượng sự kiện khi mở khóa

#2 - Đoạt lấy 100 tỉ Hắc Tiên dược

  • +3 ngày vào thời lượng sự kiện khi mở khóa

#3 - Đoạt lấy 125 tỉ Hắc Tiên dược

  • +6 ngày vào thời lượng sự kiện khi mở khóa

#4 - Đoạt lấy 150 tỉ Hắc Tiên dược

  • +9 ngày vào thời lượng sự kiện khi mở khóa

#5 - Đoạt lấy 160 tỉ Hắc Tiên dược

  • +12 ngày vào thời lượng sự kiện khi mở khóa

Nếu đạt được đến cột mốc thứ 5, sự kiện sẽ được mở khóa trong vòng 31 ngày kể từ ngày 01/07 lúc 11 giờ sáng (Giờ Đông Âu) ! Đó là tổng cộng 31 ngày để sử dụng tướng VÀO. MỌI. LÚC. - miễn là họ không cần phải hồi máu.

Bạn có thể kiểm tra hộp thư đến trong trò chơi để theo dõi tiến trình sự kiện 👇

Hãy tích cực đóng góp và chơi thật vui trong sự kiện có một không hai này nhé!