Chiến lợi phẩm YouTube

Với YouTube Phần thưởng, bạn có cơ hội chiến thằng PHẦN THƯỞNG TRONG TRÒ CHƠI bằng cách xem các buổi phát trực tuyến trực tiếp tuyển chọn của Supercell và YouTuber ưa thích của bạn với Chiến lợi phẩm YouTube!

Sau đây là cách thức:

1. Kết nối với Supercell ID

Trước hết, bạn cần kết nối tài khoản trò chơi của mình với Supercell ID trong Cài đặt của trò chơi. Bạn đã có Supercell ID? Tuyệt! Tiếp nào!

2. Nhấn vào "Nhận Chiến lợi phẩm"

Sau khi đã kết nối Supercell ID trong trò chơi, hãy đến buổi phát trực tuyến trực tiếp có kích hoạt Chiến lợi phẩm và nhấn vào nút "Nhận Chiến lợi phẩm" bên dưới video.

Làm theo hướng dẫn và kết nối Supercell ID của bạn với tài khoản YouTube. Vui lòng lưu ý rằng bạn phải đăng nhập vào tài khoản YouTube thì mới có thể kích hoạt Chiến lợi phẩm. Sẽ có một số thông tin nhất định được chia sẻ giữa Supercell và YouTube khi bạn kết nối tài khoản và xem buổi phát trực tuyến. Supercell có thể truy cập thông tin về nội dung liên quan đến Supercell mà bạn xem trên YouTube khi biểu tượng đã kết nối tài khoản được hiển thị. Tương tự, chúng tôi cần cung cấp ID tùy chỉnh cho YouTube.

Mọi thứ sẽ hoàn thành cho bạn khi bạn thấy biểu tượng "Đã kết nối" bên dưới video phát trực tiếp.

Bạn có thể ngắt kết nối Supercell ID khỏi tài khoản YouTube bằng cách truy cập trang xem của bất kỳ buổi phát trực tuyến trực tiếp nào đủ điều kiện nhận Chiến lợi phẩm. Vui lòng lưu ý rằng nếu ngắt kết nối tài khoản, bạn sẽ không còn đủ điều kiện nhận Chiến lợi phẩm.

3. Xem buổi phát trực tuyến, bạn sẽ có cơ hội chiến thắng phần thưởng!

Tất cả chỉ có vậy! Còn bây giờ, hãy thư giãn và theo dõi buổi phát trực tuyến trực tiếp có kích hoạt Chiến lợi phẩm. Chúng tôi có thể trao phần thưởng trong trò chơi cho tất cả người xem đang xem buổi phát trực tuyến trong một khoảng thời gian nhất định hoặc có thể chọn ngẫu nhiên một số người xem nhất định để trao phần thưởng. Tuy vậy, Chiến lợi phẩm chỉ dành cho người xem đã liên kết tài khoản của họ và đang xem buổi phát trực tuyến đủ điều kiện.

Hãy theo dõi các trò chơi của Supercell trên YouTube, Twitter, Facebook và Instagram để biết buổi phát trực tuyến trực tiếp nào có kích hoạt Chiến lợi phẩm! Trong hầu hết trường hợp, các tiêu chí nhận phần thưởng sẽ được công bố trên blog của chúng tôi hoặc trong kết nối với buổi phát trực tuyến được đề cập đến.

4. Hãy kiểm tra và thu thập phần thưởng của bạn sau trong trò chơi!

Đừng hoảng hốt nếu không thấy phần thưởng trong trò chơi ngay lập tức. Phần thưởng sẽ được phân phát vào tài khoản trò chơi của bạn nếu bạn chiến thắng hoặc được nhận phần thưởng theo cách khác. Phần thưởng có thể mất tối đa một ngày mới xuất hiện. Người phát trực tuyến cũng có thể công bố một số phần thưởng trong buổi phát trực tuyến trực tiếp.

Thông tin quan trọng / tuyên bố miễn trừ:

*Để đạt điều kiện nhận Chiến lợi phẩm, hãy xem buổi phát trực tuyến trực tiếp có kích hoạt Chiến lợi phẩm trên một trong các kênh YouTube của các nhà sáng tạo nội dung được chọn trong ứng dụng YouTube trên iOS/Android hoặc phiên bản máy tính để bàn youtube.com và đã kết nối Supercell ID của bạn với YouTube và trò chơi Supercell tương ứng.

*Thông tin chi tiết hơn liên quan đến từng buổi phát trực tuyến và phần thưởng có thể có, trong đó có quy tắc, thời gian tham gia, phần thưởng, tiêu chí đủ điều kiện và các vấn đề khác, do Supercell quy định và thông báo cho tất cả người tham gia trên blog hoặc bằng hình thức khác.

*Việc tham gia và xem buổi phát trực tuyến không bị thu phí. Bạn chỉ cần xem các buổi phát trực tuyến trực tiếp được tuyển chọn trên YouTube bằng thiết bị của mình và kết nối Supercell ID với YouTube. Supercell ID của bạn chỉ được liên kết với một trong các tài khoản YouTube của bạn. Vui lòng lưu ý rằng bạn phải xem buổi phát trực tuyến trực tiếp trong khoảng thời gian quy định thì mới đủ điều kiện nhận Chiến lợi phẩm.

*Người chiến thắng hoặc những người được nhận phần thưởng khác sẽ được xác định theo quy tắc do Supercell hoặc người phát trực tuyến đề ra. Supercell sẽ xác nhận người chiến thắng hoặc những người được nhận phần thưởng khác và quyết định này của Supercell là quyết định cuối cùng và có hiệu lực ràng buộc. Supercell sẽ đưa phần thưởng trực tiếp vào tài khoản trò chơi có kết nối Supercell ID và hiển thị thông báo trong trò chơi. Supercell sẽ không cung cấp thông báo nào khác.

*Supercell được quyền hủy hoặc dừng bất kỳ buổi phát trực tuyến nào hoặc chiến dịch Chiến lợi phẩm nào hoặc thay đổi quy tắc nếu cần thiết và hợp lý, ví dụ: do vấn đề kỹ thuật, lừa đảo hoặc các lý do tương tự nằm ngoài tầm kiểm soát của Supercell. *Supercell cũng được quyền loại bất kỳ người tham gia nào có hành động vi phạm các quy định này, các quy tắc hoặc chính sách tương tự của Supercell hoặc có thái độ cư xử không thích hợp hoặc phá rối.

* Toàn bộ các phần thưởng đều là phần thưởng cá nhân và không được nhượng lại cho người khác cũng như không được quy đổi (trừ Supercell có quyền thay phần thưởng bất kỳ bằng phần thưởng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn). Mỗi người chiến thắng hoặc người được nhận phần thưởng khác chịu trách nhiệm cho mọi khoản thuế, phí và các lệ phí công khác có liên quan đến việc nhận và/hoặc sử dụng phần thưởng.

*Cũng như với tất cả trò chơi của Supercell, bạn phải từ 13 tuổi trở lên mới được tham gia Chiến lợi phẩm. Nếu thuộc độ tuổi từ 13 đến 17, bạn phải có người giám hộ hợp pháp xem xét và chấp thuận việc tham gia Chiến lợi phẩm.

*Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về các quy định này hoặc bất kỳ vấn đề nào khác liên quan đến Chiến lợi phẩm YouTube Phần thưởng, vui lòng liên hệ trực tiếp chúng tôi qua trang Hỗ trợ Người chơi của chúng tôi.

* Điều khoản Dịch vụ,Chính sách Quyền riêng tư và các chính sách khác của Supercell có hiệu lực điều chỉnh việc sử dụng các trò chơi Supercell của bạn và phạm vi này cũng bao gồm việc tham gia Chiến lợi phẩm. Vui lòng lưu ý rằng YouTube hoạt động theo quy định và chính sách riêng của họ, các quy định và chính sách này áp dụng cho việc sử dụng YouTube của bạn, trong đó có việc xử lý thông tin của bạn. Hãy tham khảo phần trợ giúp của YouTube để biết thêm thông tin.