Dasar kandungan peminat

Tarikh kemas kini terbaharu: 19 Disember 2016

Kami menyayangi Komuniti kami dan merasakan apa yang pemain dapat lakukan di sekitar jenama Supercell adalah sangat menakjubkan. Malah Barbarian juga memahami yag ramai pemain menggunakan Supercell Assets (lihat di bawah) hanya untuk mencipta bahan hebat di sekitar permainan. Kami benar-benar teruja tentangnya. Walau bagaimanapun, ada ketikanya orang melampaui batas dan cuba meyakinkan komuniti yang mana baik produk mereka, perkhidmatan, tapak atau video sama ada berkaitan, disahkan atau dihasilkan oleh Supercell. Ada orang di luar sana yang melakukan semua ini dengan niat hanya kerana cuba mengambil kesempatan daripada Komuniti dan penat lelah pasukan permainan Supercell. Ini boleh membawa kepada kepercayaan yang para pemain mempercayai maklumat, membeli barangan malah menyediakan maklumat peribadi dengan asas yang kandungan itu bersifat rasmi. Ini sangat mendukacitakan pihak kami.

Dasar Kandungan Peminat mengawal penggunaan anda bagi Supercell Oy's ("Supercell") terhadap hak cipta dan tanda dagangan daripada Clash of Clans, Clash Royale, Hari Hay dan Boom Beach, termasuklah sbarang kit peminat berkaitan yang disediakan oleh kami ("Aset Supercell") untuk tujuan Kandungan Peminat . Kami tidak akan memberi amaran jika melanggar Dasar ini.

1. PERATURAN KHUSUS UNTUK KANDUNGAN PEMINAT

Tujuan Kandungan Peminat sahaja. Apabila kami mengatakan tentang tujuan Kandungan Peminat, kami maksudkan ini: Penggunaan Supercell Assets dalam Kandungan Peminat mestilah terhad kepada paparan, mengenal pasti dan membincangkan hanya produk Supercell seperti yang dibenarkan oleh Dasar ini. Anda tidak boleh mencipta produk atau kandungan baharu berdasarkan Supercell Assets, seperti permainan berdasarkan watak-watak permainan Supercell. Tidak walaupun mereka telah bebas. Kandungan Peminat Dibenarkan biasanya termasuklah sebagai contoh aplikasi panduan dan atas talian dijana peminat bukan komersial kipas , perjumpaan peminat, laman peminat dan video permainan selagi mereka mematuhi Dasar ini.

Jadi bukan komersial. Anda tidak dibenarkan untuk mengenakan sebarang jenis bayaran (termasuk fungsi dalam aplikasi) terhadap pelanggan atau pengunjung ke Kandungan Peminat anda, kecuali yang jelas telah diluluskan oleh Supercell. Walaubagaimanapun, anda boleh, secara amnya mendapatkan wang daripada kandungan Peminat anda dengan menggunakan iklan. Jika anda menggunakan iklan, mereka mesti mematuhi semua undang-undang, kaedah-kaedah, peraturan-peraturan dan dasar-dasar pemaju yang dikenakan.

Hormati jenama Supercell Anda tidak boleh mencipta impresi di mana Supercell ialah penaja, pencipta ataupun menjadi pengesah Kandungan Peminat anda. Anda tidak boleh mencipta sebarang bahan daripada Supercell Assets yang sama dengan logo, cop dagangan ataupun elemen produk dan perkhidmatan Supercell lain. Anda tidak boleh mengubah Supercell Assets tanpa keizinan kami dahulu.

Biarkannya di atas talian. Anda tidak dibenarkan untuk mengeluarkan atau mengedarkan (secara percuma atau sebaliknya) barangan fizikal seperti baju-T yang membawa sebarang Supercell Assets atau harta intelek Supercell lain tanpa persetujuan bertulis terdahulu dan di antara anda dan Supercell.

Tiada novel, teaterikal atau sejenisnya. Anda tidak dibenarkan untuk menulis, mengeluarkan atau membuat apa-apa novel, produksi teater atau penyesuaian lain yang memasukkan harta intelek Supercell tanpa kebenaran bertulis terdahulu daripada kami.

Memasukkan penafian. Masukkan notis yang berikut (atau notis tidak rasmi yang serupa) dalam fon yang mudah dibaca kepada pengguna akhir Kandungan Peminat yang berkaitan dengan penggunaan Supercell Assets: "Kandungan ini bukan sahaja tidak bergabung, juga tidak disahkan, tidak ditaja, atau diluluskan secara khusus oleh Supercell dan Supercell tidak akan bertanggungjawab untuknya. Untuk maklumat lanjut sila lihat Dasar Kandungan Peminat Supercell: www.supercell.com/fan-content-policy. "

Tiada domain atau sejenisnya. Anda tidak boleh mendaftar nama domain, akaun media sosial atau alamat berkaitan untuk Kandungan Peminat anda yang memasukkan tanda dagangan Supercell (seperti SUPERCELL, CLASH ROYALE, CLASH OF CLANS, HAY DAY atau BOOM BEACH) tanpa persetujuan bertujuan berasingan dengan kami.

2. PERJUMPAAN PEMINAT

Jika anda bercadang untuk mengadakan perjumpaan peminat, kami pertim­­­bangkan "Kandungan Peminat" di bawah Dasar ini. Walaupun kami super teruja bila mendengat perjumpaan peminat tidak rasmi, ada beberapa peraturan yang kami hendak anda patuhi semasa mengadakan acara sebegini.

Seperti semua Kandungan Peminat, anda bertanggungjawab untuk memastikan yang anda mematuhi peraturan dan undang-undang setempat.  Kami tidak bertanggungjawab terhadap perjumpaan peminat dan anda mesti jelaskan kepada setiap orang yang hadir atau yang terlibat dengan program tersebut. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk semua yang berkaitan dengan perjumpaan peminat dan juga pematuhan anda terhadap Dasar ini.

Sila pastikan yang anda telah memaklumkan kepada pihak berkuasa yang berkaitan dalam perjumpaan peminat dan anda mempunyai keizinan secukupnya daripada pihak berkuasa, pemilik premis dan pihak-pihak lain yang terlibat.

Lihat juga Garis Panduan Pertandingan Komuniti kami.

3. TERMA-TERMA TAMBAHAN

Dasar dan perjanjian pembangun. Adalah sangat penting bagi Supercell jika anda menghormati peraturan platform atau saluran yang anda pilih untuk berkongsi Kandungan Fan anda. Anda mesti sentiasa mematuhi dasar pembangun dan perjanjian yang berkuat kuasa berkenaan dari semasa ke semasa .

Penggunaan kami terhadap Kandungan Peminat anda. Kami boleh dari semasa ke semasa menggunakan Kandungan Fan anda tanpa pampasan dengan menganggap ia adalah munasabah, contohnya dengan mengepos semula dalam saluran atas talian kami atau jika tidak menggunakannya dalam aktiviti pemasaran kami.

Maklumat yang tidak diterbitkan dan maklum balas. Jika anda menerima maklumat daripada kami mengenai kandungan yang tidak-lagi-diterbitkan, anda perlu menyimpan maklumat tersebut untuk diri sendiri dan tidak mendedahkannya kepada orang lain. Juga, jika anda berikan apa-apa jenis maklum balas kepada kami, maklumat atau cadangan mengenai permainan kami, atau jika tidak, anda memahami bahawa kita boleh menggunakannya tanpa sebarang memberikan pampasan atau obligasi lain kepada anda.

Kami berhak untuk menentukan apakah jenis Kandungan Peminat yang kami sukai dan kami berhak membatalkan lesen penggunaan yang terhad dalam Dasar ini pada bila-bila masa dan untuk apa-apa sebab.

Dasar ini ialah sebahagian daripada Terma Perkhidmatan Supercell, dan kami mungkin memindanya pada bila-bila masa. Apabila menggunakan Supercell Assets untuk tujuan Kandungan Peminat, penggunaan anda tertakluk kepada Terma Perkhidmatan Supercell (termasuklah apa-apa penafian jaminan dan had liabiliti). Sekiranya terma Dasar ini bercanggah dngan Terma Perkhidmatan, Dasar ini akan diberi keutamaan mengenai apa-apa isu-isu yang berkaitan dengan Kandungan Peminat.