Fan content beleid

Laatst bijgewerkt: 19 december 2016

Wij waarderen onze gemeenschap ten zeerste en vinden het geweldig wat spelers kunnen en willen doen omtrent de merken van Supercell! Zelfs een barbaar begrijpt dat veel spelers gewoon de Supercell Assets (zie beneden) willen gebruiken om leuke dingen rondom de games te creëren. Hierover zijn wij echt super enthousiast. Soms echter gaan mensen te ver en proberen de gemeenschap ervan te overtuigen dat hun producten, diensten, websites of video's gerelateerd, ondersteund of geproduceerd worden door Supercell. Er zijn ook mensen die dit met opzet doen om te profiteren van de gemeenschap en de inspanningen van Supercell's game teams. Dit kan ertoe leiden dat spelers in eventuele informatie geloven, spullen kopen of zelfs persoonlijke gegevens verstrekken gebaseerd op het feit dat die informatie officieel is.  Hier worden wij niet echt blij van.

Dit fan content beleid is van toepassing op uw gebruik van Supercell Oy's ("Supercell") auteursrechten en handelsmerken van Clash of Clans, Clash Royale, Hay Day en Boom Beach, met inbegrip van alle bijbehorende fan kits, die door ons ("Supercell Assets") worden verstrekt voor fan content doeleinden. Wij geven geen waarschuwingen bij overtreding van dit beleid.

1. SPECIFIEKE REGELS VOOR FAN CONTENT

Uitsluitend voor fan content doeleinden.  Als wij spreken over fan content doeleinden, bedoelen wij dit: Uw gebruik van Supercell Assets in de fan content dient te worden beperkt tot het weergeven, identificeren en bespreken van uitsluitend Supercell's producten zoals toegestaan door dit beleid. U kunt geen nieuwe producten of content creëren op basis van Supercell Assets, zoals games gebaseerd op de Supercell game karakters. Zelfs niet als deze gratis waren. Normaal gesproken en zolang zij dit beleid volgen omvat de toegestane fan content bijvoorbeeld niet-commerciële door fans gegenereerde online gidsen en gids apps, fan bijeenkomsten, fanpagina's en gameplay video's.

Wees niet-commercieel. U mag geen vergoeding van welke aard ook (waaronder in-app functies) verlangen van klanten of bezoekers aan uw fan content tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan door Supercell.  Doorgaans kunt u echter met uw fan content geld verdienen middels het gebruik van advertenties. Indien u advertenties gebruikt, dienen zij te voldoen aan alle toepasselijke wetten, regels, verordeningen en het beleid van de ontwikkelaar.

Respecteer Supercell's merk. U kunt niet de indruk wekken dat Supercell een sponsor of ontwikkelaar is van uw fan content of dit anderszins onderschrijft. Tevens kunt u geen materiaal creëren van de Supercell Assets dat overeenkomt met Supercell's logo's, handelsmerken of andere elementen van Supercell's producten en diensten. Het is niet toegestaan Supercell Assets te wijzigen zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

Houd het online. U heeft geen toestemming fysieke voorwerpen zoals T-shirts te vervaardigen of te distribueren (gratis of anderszins), die eventueel Supercell Assets of enig ander intellectueel eigendom van Supercell dragen zonder een afzonderlijke, uitdrukkelijk schriftelijke overeenkomst tussen u en Supercell.

Geen romans, theatervoorstellingen of iets dergelijks. Zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is het niet toegestaan om romans, theaterproducties of andere bewerkingen te schrijven, produceren of creëren die intellectueel eigendom van Supercell bevatten.

Bijsluiter disclaimers. Met betrekking tot uw gebruik van Supercell Assets voegt u de volgende kennisgeving (of een vergelijkbare niet officiële kennisgeving) toe in een voor de eindgebruiker van de fan content leesbaar lettertype: "Deze content is niet gerelateerd aan, onderschreven, gesponsord of specifiek goedgekeurd door Supercell en Supercell draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid. Zie voor meer informatie Supercell's fan content beleid: supercell.com/en/fan-content-policy/nl."

Geen domeinen of iets dergelijks. U kunt zonder een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst met ons geen domeinnamen, social media-accounts of gerelateerde adressen registreren voor uw fan content, waaronder Supercell's handelsmerken (zoals SUPERCELL, CLASH ROYALE, CLASH OF CLANS, HAY DAY of BOOM BEACH).

2. FAN BIJEENKOMSTEN

Als u een fan bijeenkomst wilt organiseren, dan beschou­­­wen wij dit onder dit beleid als "Fan Content". Hoewel wij uiterst enthousiast zijn over niet officiële fan bijeenkomsten, zijn er een paar regels die u in gedachten moet houden wanneer u deze organiseert.

Zoals bij alle fan content, is het uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u voldoet aan de lokale wetten en verordeningen. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor fan bijeenkomsten en u dient dit duidelijk te maken aan iedereen die de fan bijeenkomst bijwoont of er anderszins bij betrokken is. U bent exclusief verantwoordelijk voor alles dat verband houdt met de fan bijeenkomst en uw naleving van dit beleid.

Zorg ervoor dat u de betrokken autoriteiten op de hoogte heeft gebracht van de fan bijeenkomst en dat u voldoende rechten heeft van de autoriteiten, locatie-eigenaar en andere betrokkenen voor de organisatie.

Zie ook onze richtlijnen voor gemeenschappelijke wedstrijden

3. AANVULLENDE BEPALINGEN

Beleid ontwikkelaar en overeenkomsten. Het respecteren van de regels van het platform of kanaal voor het delen van uw fan content is zeer belangrijk voor Supercell. U dient altijd het toepasselijke beleid van de ontwikkelaar en de overeenkomsten te volgen die van tijd tot tijd van kracht zijn.

Ons gebruik van uw fan content. Bij gelegenheid kunnen wij uw fan content zonder vergoeding op een wijze gebruiken die wij voor redelijk houden, bijvoorbeeld door het opnieuw op onze online kanalen te posten of anderszins te gebruiken in onze marketingactiviteiten.

Niet-gepubliceerde informatie en feedback. Als u informatie van ons ontvangt met betrekking tot nog-niet-gepubliceerde content, dient u deze informatie geheim te houden en niet met anderen te delen. Ook als u ons enige vorm van feedback, informatie of aanbevelingen geeft betreffende onze games of anderszins, begrijpt u dat wij dit kunnen gebruiken zonder verdere vergoeding of andere verplichtingen jegens uw persoon.

Wij behouden ons het recht te bepalen welk soort fan content voor ons acceptabel is en de beperkte gebruikslicentie van dit beleid op elk gewenst moment en om welke reden ook kan herroepen.

Dit beleid is onderdeel van de servicevoorwaarden van Supercell en wij kunnen dit op elk gewenst moment herroepen. Bij het gebruik van Supercell Assets voor fan content doeleinden is uw gebruik onderhevig aan de servicevoorwaarden van Supercell (met inbegrip van een eventuele afwijzing van garantie en beperking van de aansprakelijkheid). In het geval dat een bepaling van dit beleid in strijd is met een bepaling in de servicevoorwaarden, dan heeft dit beleid voorrang met betrekking tot alle kwesties in verband met de fan content.