Supercell logo
Clash of Clans — 4 thg 5, 2024

Cập nhật Chính sách Chơi Công bằng và các bước tiếp theo

Xin chào Chỉ huy! Cũng đã khá lâu kể từ lần cuối chúng tôi cập nhật thông tin về chính sách Chơi Công bằng và những gì chúng tôi đang thực hiện để duy trì sân chơi an toàn và công bằng cho tất cả mọi người trong Clash of Clans.

Trước tiên, chúng tôi muốn thông báo là hiện tại chúng tôi sẽ thực hiện các đợt cấm thường xuyên nhắm đến những tài khoản bot - tài khoản được dùng để có được lợi thế không công bằng trong trò chơi. Vấn đề này đã trở nên nghiêm trọng hơn nên chúng tôi muốn tăng cường nỗ lực để ngăn chặn.

Điều đó có nghĩa là từ hôm nay chúng tôi sẽ cấm vĩnh viễn tất cả những tài khoản được xác định là bot. Những người chơi sử dụng phần mềm của bên thứ ba cũng sẽ bị cấm vĩnh viễn.

Bạn có thể truy cập vào Điều khoản Dịch vụ để tìm hiểu thêm về chính sách của chúng tôi.

Từ giờ, chúng tôi sẽ cập nhật thông tin thường xuyên hơn.

- Đội ngữ Clash of Clans