Supercell logo
Clash of Clans — 27 thg 3, 2024

Các thay đổi cân bằng ngày 26/03

Hey Chief!

 • Tháp nhiều Cung thủ:

  • Cấp 1: đã tăng sát thương mỗi giây lên 120

  • Cấp 2: đã tăng sát thương mỗi giây lên 130

 • Kỵ sĩ rễ cây:

  • Cấp 1: đã giảm sát thương xuống còn 190

  • Cấp 1: đã giảm máu xuống còn 6.300

  • Cấp 2: đã giảm sát thương xuống còn 210

  • Cấp 2: đã giảm máu xuống còn 6.650

  • Cấp 3: đã giảm sát thương xuống còn 230

  • Cấp 3: đã giảm máu xuống còn 7.000

 • Quản giáo học việc:

  • Cấp 1: khả năng tăng máu đã bị giảm còn 20%

  • Cấp 2: khả năng tăng máu đã bị giảm còn 22%

  • Cấp 3: khả năng tăng máu đã bị giảm còn 24%

  • Cấp 4: khả năng tăng máu đã bị giảm còn 26%

 • Cáo linh hồn:

  • Đã tăng thời gian tàng hình ở tất cả các cấp lên thành 6 giây