Supercell logo
Clash of Clans — 3 thg 7, 2019

Supercell Games in Vietnam

CÁC TRÒ CHƠI CỦA SUPERCELL SẼ DỪNG PHÁT HÀNH TẠI VIỆT NAM

Vì một số vấn đề quy định pháp lý, chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng các trò chơi của Supercell sẽ phải dừng phát hành ở thị trường Việt Nam.

Điều này có nghĩa là các trò chơi của chúng tôi sẽ không được hiển thị trên Google Play và Apple App Store ở Việt Nam nữa. Các trò chơi sẽ vẫn được phát hành bình thường ở các nước khác trên thế giới, và việc chơi game bên ngoài lãnh thổ Việt Nam sẽ không bị ảnh hưởng. Chúng tôi vẫn sẽ luôn tìm giải pháp để đưa các trò chơi trở lại trong tương lai, rất mong rằng đây sẽ không phải là lời từ biệt đến Việt Nam.

Với hy vọng rằng các trò chơi của chúng tôi sẽ quay trở lại Việt Nam vào một ngày không xa, các bạn hãy nhớ đăng ký Supercell ID để lưu giữ tiến trình chơi của mình nhé! Quá trình đăng ký rất đơn giản và có thể làm trực tiếp ngay trong trò chơi. Sau khi đăng ký, bạn sẽ phải kết nối mỗi trò chơi với Supercell ID một cách riêng lẻ.

Xin hãy xem thêm thông tin về Supercell ID tại đây: supr.cl/SC-ID!

Chúng tôi rất lấy làm tiếc vì tình huống này, và thành thật gửi lời xin lỗi đến cộng đồng người chơi ở Việt Nam.

Supercell

SUPERCELL GAMES DISCONTINUED IN VIETNAM

Because of local regulatory issues we have unfortunately decided to discontinue offering our games in Vietnam.

This means that our games will be taken down from the Vietnamese Google Play and Apple App Store. Our games will still be available globally in other countries and gameplay outside Vietnam will not be affected. We hope this is not a goodbye for Vietnam as we keep looking for solutions to bring our games back in the future.

In hopes of our games coming back to Vietnam one day, we encourage you to sign up to Supercell ID so that you don’t lose your game progress if we can launch our games again in Vietnam. Registration is simple and done directly in-game. Once registered, you’ll need to connect each game to Supercell ID separately.

Read more about the Supercell ID here: supr.cl/SC-ID

We are sorry for the situation and apologize for the trouble and inconvenience this will cause to our players in Vietnam.

Supercell