Supercell logo

מזהי שחקנים

מזהי שחקנים

מזהי שחקנים מאפשרים להוסיף בקלות שחקנים כחברים. וזה לא הכול – ב-2024 יהיה לך הרבה יותר קל לזכור את מזהה השחקן שלך. כמו כן, הוא יהיה תקף בכל המשחקים המקושרים ל-Supercell ID שלך.

אל דאגה, אפשר לשמור את השם המשמש אותך בתוך המשחק. מזהה השחקן יהיה פשוט יותר דומה לו.

לדוגמה:

אם השם שלך במשחק הוא Barbarian, מזהה השחקן הייחודי שלך עשוי להיות משהו כמו SolidBarbarian.

ניתן להשתמש במזהה השחקן של חברים כדי להוסיף אותם במשחקים עם תמיכת מזהה שחקן.

מתי יהיו זמינים מזהי שחקנים?

אפשר לבקש כבר עכשיו מזהה שחקן בחלק של Supercell ID באתר Supercell.com. לכן, אם חשבת על מזהה, זה הזמן לבקש אותו!

בכוונתנו להביא מזהי שחקנים לכל משחקי Supercell בעתיד הקרוב!

חשוב רק לוודא שאף אחד אחר לא ביקש כבר את מזהה השחקן. ברגע שמשנים את מזהה השחקן, לא ניתן לשנות אותו שוב, אז כדאי להקפיד לבחור מזהה שמתאים לך!

לתשומת לבך!

מזהה השחקן צריך להיות מתון באופיו ואסור שיהיה פוגעני או פוליטי. אסור שיכלול מידע אישי או אלמנטים המביעים שנאה או בריונות. אפשר לדווח על מזהה שחקן אם הוא מפר את מדיניות התוכן שלנו. מזהה שחקן שיימצא לא הולם יוחלף למזהה שנוצר באופן אוטומטי.