Supercell ID

Bảo đảm an toàn cho các phần chơi Supercell của bạn và duy trì kết nối.

Thiết lập Supercell ID miễn phí và rất dễ dàng. Chỉ cần vào phần cài đặt của trò chơi và nhấn nút bên dưới "Supercell ID" để bắt đầu.

Bảo vệ phần chơi của bạn

Dù vào lại trò chơi sau một khoảng thời gian nghỉ hoặc cài đặt lại trên thiết bị mới, Supercell ID sẽ luôn đưa bạn trở về nơi bạn đang chơi dang dở. Supercell ID sẽ luôn giúp bạn quay lại trò chơi trên tất cả các thiết bị di động của bạn, kể cả máy tính bảng.

Kết nối trò chơi Supercell của bạn

Chúng tôi đã làm cho việc kết nối trò chơi của Supercell vào một Supercell ID trở nên dễ dàng. Bạn chỉ cần tạo một Supercell ID trong một trò chơi rồi kết nối với các trò chơi còn lại. Chỉ đơn giản thế thôi.

Chuyển đổi dễ dàng giữa nhiều tài khoản Supercell ID

Supercell ID làm cho việc chuyển đổi giữa nhiều tài khoản của cùng trò chơi trên cùng một thiết bị trở nên dễ dàng. Đây là cách thức hoàn hảo để chia sẻ niềm vui với người khác hoặc bắt đầu lại từ đầu.

FAQ

Bạn đang tìm các câu hỏi thường gặp về Supercell ID? Hãy tìm câu hỏi thường gặp cho trò chơi của bạn bên dưới:

For Parents

Thưa các bậc phụ huynh, bạn đang tìm thông tin không có trên trang này? Hãy xem Hướng dẫn dành cho Phụ huynh https://supercell.com/en/parents/vi/ để biết thêm thông tin chi tiết có thể liên quan hơn đến nhu cầu của bạn.