GİZLİLİK POLİTİKASI – Türkiye'de İkamet Edenler İçin Ek Açıklamalar

Yürürlük Tarihi: 1 Haz 2022

Aşağıdaki kısım, Türkiye Cumhuriyeti'nde ikamet eden bir veri sahibi olmanız hâlinde sizin için geçerlidir.

1) Veri Toplama ve İşleme

Kişisel verileriniz, Türkiye'de geçerli 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu ("KVKK") başta olmak üzere yalnızca veri koruma mevzuatı kapsamında işlenecektir.

Topladığımız kişisel verilerin kategorileri ve kaynakları, küresel gizlilik politikasında "TOPLADIĞIMIZ VERİLER" bölümünde açıklanmıştır.

Kişisel verilerinizi toplama amaçlarımız, küresel gizlilik politikasında "VERİLERİNİZİ NEDEN TOPLUYORUZ" bölümünde açıklanmıştır.

Yukarıda anılan maddelere ek olarak kişisel verileriniz, KVKK kapsamında aşağıdaki yasal dayanaklar esas alınarak otomatik olarak toplanıp işlenecektir:

 • Madde 5/2 (f)
 • Madde 5/2 (c)
 • Madde 5/1

Hakkınızda bulundurduğumuz kişisel verilerle ilgili olarak KVKK Madde 11 kapsamında belirlenen aşağıdaki yasal haklara sahipsiniz. Türkiye Cumhuriyeti'nden hizmetlere erişen bir veri sahibi olarak veri sorumlusuna başvurarak (geçerli yasa ve yönetmelikler kapsamında izin verildiği ölçüde):

 1. kişisel verinin işlenip işlenmediğini öğrenebilirsiniz;
 2. kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğine dair bilgi talep edebilirsiniz;
 3. kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bu kişisel verilerin amaca uygun olarak işlenip işlenmediğini öğrenebilirsiniz;
 4. kişisel verilerin yurt içi veya yurt dışında aktarıldığı 3. taraflarla ilgili bilgi edinebilirsiniz;
 5. varsa eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesini talep edebilirsiniz;
 6. KVKK Madde 7'de anılan koşullar kapsamında kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep edebilirsiniz;
 7. (e) ve (f) bentleri kapsamında yürütülen faaliyetlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü taraflara bildirilmesini talep edebilirsiniz;
 8. yalnızca otomatik sistemler aracılığıyla işlenen verileri analiz ederek kendinize karşı doğacak bir sonuca itiraz edebilirsiniz;
 9. kişisel verilerin yasa dışı şekilde işlenmesinden doğan zararın tazminini talep edebilirsiniz.

ürkiye'deki Veri Sorumlusu Temsilcimiz Özdağıstanli Ekici Avukatlık Ortaklığı, Türk veri koruma yönetmeliklerine uygunluğu sağlamaktadır. tr_supercell@iptech-legal.com adresinden iletişime geçebilirsiniz.