Dasar kandungan peminat

Kemas kini terakhir: 12 Oktober 2018

Kami menyayangi komuniti kami dan rasa adalah menakjubkan dengan apa yang pemain boleh dan mahu lakukan di sekitar jenama Supercell! Malah Orang Gasar akan faham yang ramai pemain hanya mahu menggunakan Aset Supercell (merujuk di bawah) untuk mencipta banyak benda-benda hebat di sekitar permainan. Kami rasa amat teruja dengan ini. Walau bagaimana pun, ada kalanya ada orang melampaui batas dan cuba meyakinkan komuniti yang produk, perkhidmatan, laman web atau video mereka adalah berkaitan, disokong atau dihasilkan oleh Supercell. Terdapat orang di luar sana yang melakukan ini secara sengaja untuk mengambil kesempatan terhadap komuniti dan usaha pasukan permainan Supercell. Ini boleh membuat pemain mempercayai maklumat yang dibekalkan, membeli barangan, malah memberi maklumat peribadi dengan asas yang kandungan itu adalah rasmi. Ini tidak menyenangkan kami.

Dasar Kandungan Peminat ini mengawal penggunaan hak cipta dan tanda dagangan Supercell Oy ("Supercell") dari Clash of Clans, Clash Royale, Hay Day, Brawl Stars dan Boom Beach, termasuk sebarang kit peminat dibekalkan oleh kami ("Aset Supercell") bagi tujuan Kandungan Peminat. Kami tidak akan memberi amaran kepada pelanggaran dasar ini.

1. PERATURAN KHUSUS UNTUK KANDUNGAN PEMINAT

Untuk tujuan Kandungan Peminat sahaja. Apabila kami bercakap tentang tujuan Kandungan Peminat, kami maksudkan: Penggunaan Aset Supercell dalam kandungan peminat mesti terhad kepada pemaparan, pengenalpastian dan perbincangan tentang produk Supercell sahaja seperti yang dibenarkan oleh dasar ini. Anda tidak boleh mencipta produk atau kandungan baharu berdasarkan Aset Supercell, seperti permainan berdasarkan watak-watak permainan Supercell. Tidak walaupun semua ini adalah percuma. Kandungan Peminat yang dibenarkan biasanya termasuk contohnya, panduan dalam talian janaan peminat bukan komersil, perjumpaan peminat, laman peminat dan video permainan, asalkan mematuhi dasar ini.

Menjadi bukan komersil. Anda tidak dibenarkan mengenakan sebarang bayaran (termasuk fungsi dalam aplikasi) terhadap pelanggan atau pelawat Kandungan Peminat anda, melainkan ini amat jelasnya telah diluluskan oleh Supercell. Dua pengecualian untuk peraturan ini adalah pengewangan Kandungan Peminat melalui pengiklanan atau pendermaan. Jika anda menggunakan iklan, ia mestilah mematuhi semua undang-undang, peraturan dan dasar pembangun. Jika anda menggunakan derma berhubung dengan kandungan yang anda cipta, ia mesti pendermaan semata-mata dan tidak terikat kepada ciri-ciri khas, aplikasi dalam permainan atau sebarang kebaikan lain.

Hormati jenama Supercell. Anda tidak boleh mencipta tanggapan yang Supercell adalah penaja, pencipta atau pengesah kepada Kandungan Peminat anda. Anda juga tidak boleh mencipta sebarang bahan daripada Aset Supercell yang serupa logo, cop dagangan atau unsur produk dan perkhidmatan Supercell yang lain. Anda tidak boleh mengubah Aset Supercell tanpa kebenaran kami.

Kekalkannya dalam talian. Anda tidak dibenarkan membuat atau mengedarkan (secara percuma atau tidak) item sebenar seperti baju-T yang mempunyai sebarang Aset Supercell atau harta intelektual Supercell lain tanpa perjanjian bertulis berasingan di antara anda dan Supercell.

Novel, teaterikal atau yang setara dengannya tidak dibenarkan. Anda tidak dibenarkan untuk menulis, menghasilkan atau mencipta sebarang novel, penerbitan teater atau pengadaptasi yang termasuk harta intelektual Supercell tanpa perjanjian bertulis kami.

Memasukkan penolak tuntutan. Memasukkan notis berikut (atau notis tidak rasmi yang serupa) berkenaan penggunaan Aset Supercell anda dalam fon yang mudah dibaca pengguna Kandungan Peminat : "Kandungan ini tidak bergabung, disokong, ditaja atau diluluskan secara khusus oleh Supercell dan Supercell tidak bertanggungjawab untuknya. Untuk maklumat lanjut, sila lihat Dasar Kandungan Peminat Supercell: https://supercell.com/en/fan-content-policy/ms/."

Tiada domain atau yang setara dengannya. Anda tidak boleh mendaftar nama domain, akaun media sosial atau alamat berkaitan untuk Kandungan Peminat anda yang mengandungi tanda dagangan Supercell (seperti SUPERCELL, CLASH ROYALE, CLASH OF CLANS, BRAWL STARS,  HAY DAY atau BOOM BEACH) tanpa perjanjian bertulis yang berasingan dengan kami.

2. TERMA-TERMA TAMBAHAN

Dasar dan perjanjian pembangun. Menghormati peraturan platform atau saluran yang anda memilih untuk berkongsi Kandungan Peminat anda adalah amat penting bagi Supercell. Anda mesti sentiasa mematuhi dasar pembangun dan perjanjian berkenaan yang dikuatkuasakan dari semasa ke semasa.

Penggunaan Kandungan Peminat anda. Kami mungkin dari semasa ke semasa menggunakan Kandungan Peminat anda dengan cara yang kami anggap munasabah tanpa memberi pampasan, sebagai contoh menggunakannya dalam permainan, memaparkannya semula di saluran dalam talian kami atau menggunakannya dalam aktiviti pemasaran kami.

Maklum balas dan maklumat yang tidak diterbitkan. Jika anda menerima maklumat daripada kami berkenaan kandungan yang belum lagi diterbitkan, anda perlu merahsiakannya dan tidak boleh mendedahkan maklumat itu kepada sesiapa. Juga, jika anda memberi kami sebarang maklum balas, maklumat atau cadangan berkenaan permainan kami atau sebaliknya, anda memahami bahawa kami boleh menggunakannya tanpa memberikan pampasan atau tanggungan kepada anda.

Kami berhak untuk menentukan jenis Kandungan Peminat yang kami terima dan mungkin membatalkan penggunaan terhad dalam Dasar ini dari semasa ke semasa atau untuk mana-mana sebab.

Dasar ini adalah sebahagian daripada Terma Perkhidmatan Supercell dan kami mungkin memindanya pada bila-bila masa. Apabila menggunakan Aset Supercell untuk tujuan Kandungan Peminat, penggunaan anda adalah tertakluk kepada Terma Perkhidmatan Supercell (termasuk mana-mana penolak tuntutan jaminan dan had liabiliti). Sekiranya terma dalam dasar ini bercanggah dengan terma dalam Terma Perkhidmatan, dasar ini akan diberi keutamaan berhubung dengan mana-mana isu yang berkenaan dengan Kandungan Peminat.