Fan content beleid

Laatst bijgewerkt: 12 oktober 2018

Wij waarderen onze community en vinden het geweldig wat spelers kunnen en willen doen met de merken van Supercell. Zelfs een barbaar begrijpt dat veel spelers de assets van Supercell (zie hieronder) willen gebruiken om gave dingen mee te creëren rond de spellen. Hier zijn wij dan ook zeer enthousiast over. Soms gaan mensen echter te ver en proberen ze de community ervan te overtuigen dat hun producten, diensten, websites of video's zijn gerelateerd aan, ondersteund door of geproduceerd door Supercell. Er zijn mensen die dit opzettelijk doen om zo voordeel te halen uit de community en het werk van de gameteams van Supercell. Dit kan ertoe leiden dat spelers informatie geloven, spullen kopen of zelfs persoonlijke gegevens verstrekken omdat ze denken dat de content officieel is. Hier zijn wij zeer ontevreden over.

Dit Beleid voor fancontent beheert uw gebruik van de auteursrechten van Supercell Oy ('Supercell') en de handelsmerken van Clash of Clans, Clash Royale, Hay Day, Brawl Stars en Boom Beach, inclusief enige gerelateerde fankits die door ons beschikbaar zijn gesteld ('Supercell-assets') voor fancontentdoeleinden. Wij geven geen waarschuwingen bij overtreding van dit beleid.

1. SPECIFIEKE REGELS VOOR FANCONTENT

Uitsluitend voor fancontentdoeleinden. Als wij spreken van fancontentdoeleinden, bedoelen wij: uw gebruik van de Supercell-assets in fancontent moet worden beperkt tot het weergeven, identificeren en bespreken van uitsluitend Supercell-producten zoals toegestaan door dit beleid. Het is niet toegestaan nieuwe producten of content te creëren gebaseerd op de Supercell-assets, zoals spellen gebaseerd op de personages in de Supercell-spellen. Zelfs niet als deze gratis zijn. Normaal gesproken en zolang ze voldoen aan dit beleid bevat fancontent bijvoorbeeld niet-commerciële door fans gemaakte online gidsen, gids-apps, fanbijeenkomsten, fanpagina's en gameplay-video's.

Wees niet-commercieel. Het is niet toegestaan om enige vergoeding te vragen van welke aard dan ook (inclusief functies in de app) van klanten of bezoekers van uw fancontent tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan door Supercell. De twee uitzonderingen op deze regel zijn het verdienen van geld met uw fancontent middels advertenties of donaties. Als u advertenties gebruikt, moeten deze voldoen aan alle wetten die van toepassing zijn, regels, verordeningen en het beleid van de ontwikkelaar. Als u donaties ontvangt in verband met de content die u heeft gecreëerd, mogen deze enkel zuivere donaties zijn en niet verbonden zijn aan enige speciale functies, in-app aankopen of andere voordelen.

Respecteer het Supercell-merk. U mag niet de indruk wekken dat Supercell uw fancontent sponsort, creëert of deze anderszins onderschrijft. Het is ook niet toegestaan om materiaal van de Supercell-assets te creëren dat lijkt op de Supercell-logo's, -handelsmerken of ander elementen van de producten en diensten van Supercell. Het is niet toegestaan om de Supercell-assets zonder onze uitdrukkelijke toestemming aan te passen.

Hou het online. Het is niet toegestaan om fysieke items zoals T-shirts met Supercell-assets of ander intellectueel eigendom van Supercell te vervaardigen of te distribueren (zelfs niet gratis) zonder een afzonderlijke, uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst tussen u en Supercell.

Geen boeken, theaterstukken of dergelijke. Het is niet toegestaan om boeken, theaterproducties of andere adaptaties met intellectueel eigendom van Supercell te schrijven, produceren of creëren zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Voeg disclaimers toe. Voeg het volgende bericht (of een vergelijkbaar niet-officieel bericht) toe in een leesbaar lettertype voor de eindgebruikers van de fancontent in verband met uw gebruik van Supercell-assets: 'Deze content is niet geassocieerd met, onderschreven, gesponsord of goedgekeurd door Supercell en Supercell draagt hier geen verantwoordelijkheid voor. Voor meer informatie over het Beleid voor fancontent, gaat u naar http://supercell.com/en/fan-content-policy/nl/.'

Geen domeinen of dergelijke. Het is niet toegestaan domeinnamen, socialemedia-accounts of andere adressen te registreren voor uw fancontent die handelsmerken van Supercell bevatten (zoals SUPERCELL, CLASH ROYALE, CLASH OF CLANS, BRAWL STARS, HAY DAY of BOOM BEACH) zonder een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst met ons.

2. OVERIGE VOORWAARDEN

Ontwikkelaarsbeleid en overeenkomsten. Het respecteren van de regels van het platform of kanaal dat wordt gebruikt voor het delen van de fancontent is uiterst belangrijk voor Supercell. U dient altijd het ontwikkelaarsbeleid en de overeenkomsten te volgen die van tijd tot tijd van kracht zijn.

Ons gebruik van uw fancontent. Wij mogen van tijd tot tijd uw fancontent zonder compensatie gebruiken, aanpassen of verbeteren op een manier die wij redelijk achten, bijvoorbeeld door deze te gebruiken in onze spellen, deze te plaatsen in onze online kanalen of deze te gebruiken in onze marketingactiviteiten.

Ongepubliceerde informatie en feedback. Als u van ons informatie ontvangt met betrekking tot ongepubliceerde content, dient u deze informatie voor uzelf te houden en niet met anderen te delen. Als u ons enige vorm van feedback, informatie of suggesties geeft met betrekking tot onze spellen of anderszins, begrijpt u dat wij dit gebruiken zonder verdere compensatie of andere verplichtingen naar u toe.

Wij behouden ons het recht voor om te bepalen welk soort fancontent voor ons acceptabel is en de beperkte gebruikslicentie van dit beleid op elk gewenst moment en om welke reden dan ook te herroepen.

Dit beleid maakt onderdeel uit van de Algemene voorwaarden van Supercell en wij kunnen dit op elk gewenst moment aanpassen. Wanneer u Supercell-assets gebruikt voor fancontentdoeleinden, is uw gebruik onderhevig aan de Algemene voorwaarden van Supercell (inclusief eventuele afwijzingen van garantie en beperkingen van aansprakelijkheid). In het geval dat een bepaling van dit beleid in strijd is met een bepaling in de Algemene voorwaarden, dan heeft dit beleid voorrang met betrekking tot alle kwesties in verband met fancontent.