Fan content beleid

Laatst bijgewerkt: 30 maart 2020

Wij waarderen onze community en vinden het geweldig wat spelers kunnen en willen doen met de merken van Supercell. Zelfs een barbaar begrijpt dat veel spelers de assets van Supercell (zie hieronder) willen gebruiken om gave dingen mee te creëren rond de spellen. Hier zijn wij dan ook zeer enthousiast over. Soms gaan mensen echter te ver en proberen ze de community ervan te overtuigen dat hun producten, diensten, websites of video's zijn gerelateerd aan, ondersteund door of geproduceerd door Supercell. Er zijn mensen die dit opzettelijk doen om zo voordeel te halen uit de community en het werk van de gameteams van Supercell. Dit kan ertoe leiden dat spelers informatie geloven, spullen kopen of zelfs persoonlijke gegevens verstrekken omdat ze denken dat de content officieel is. Hier zijn wij zeer ontevreden over.

Dit Beleid voor fancontent beheert uw gebruik van de auteursrechten van Supercell Oy ('Supercell') en de handelsmerken van onze spellen, inclusief enige gerelateerde fankits die door ons beschikbaar zijn gesteld ('Supercell-assets') voor fancontentdoeleinden. Wij geven geen waarschuwingen bij overtreding van dit beleid.

1. SPECIFIEKE REGELS VOOR FANCONTENT

Uitsluitend voor fancontentdoeleinden.

Als wij spreken van fancontentdoeleinden, bedoelen wij het volgende: uw gebruik van de Supercell-assets in fancontent moet worden beperkt tot het weergeven, identificeren en bespreken van uitsluitend Supercell-producten zoals toegestaan door dit beleid. Het is niet toegestaan nieuwe producten of content te creëren gebaseerd op de Supercell-assets, zoals spellen gebaseerd op de personages in de Supercell-spellen. Zelfs niet als deze gratis zijn. Normaal gesproken en zolang ze voldoen aan dit beleid bevat fancontent bijvoorbeeld niet-commerciële door fans gemaakte online gidsen, gids-apps, fanbijeenkomsten, fanpagina's en gameplay-video's.

Wees niet-commercieel.

Het is niet toegestaan om enige vergoeding te vragen van welke aard dan ook (inclusief functies in de app) van klanten of bezoekers van uw fancontent tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan door Supercell. De drie uitzonderingen op deze regel zijn het verdienen van geld met uw fancontent middels advertenties, donaties of coaching. Als u advertenties gebruikt, moeten deze voldoen aan alle wetten die van toepassing zijn, regels, verordeningen en het beleid van de ontwikkelaar. Als u donaties ontvangt in verband met de content die u heeft gecreëerd, mogen deze enkel zuivere donaties zijn en niet verbonden zijn aan enige speciale functies, in-app aankopen of andere voordelen.

Respecteer het Supercell-merk.

U mag niet de indruk wekken dat Supercell uw fancontent sponsort, creëert of deze anderszins onderschrijft. Het is ook niet toegestaan om materiaal van de Supercell-assets te creëren dat lijkt op de Supercell-logo's, -handelsmerken of ander elementen van de producten en diensten van Supercell. Het is niet toegestaan om de Supercell-assets zonder onze uitdrukkelijke toestemming aan te passen.

Hou het online.

Het is niet toegestaan om fysieke items zoals T-shirts met Supercell-assets of ander intellectueel eigendom van Supercell te vervaardigen, te distribueren (zelfs niet gratis) of te promoten zonder een afzonderlijke, uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst tussen u en Supercell.

Het is niet toegestaan om boeken, theaterproducties of andere adaptaties met intellectueel eigendom van Supercell te schrijven, produceren of creëren zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. (Geen boeken, theaterstukken of dergelijke.)

Geen ongepaste content.

Het is niet toegestaan om Supercell-assets te gebruiken in of in verband met fancontent waarmee de volgende overtredingen worden begaan:

  1. het promoten of bevatten van cheats, hacks, misbruik van fouten in het spel, automatiseringssoftware, bots, mods of andere niet-toegestane software van derden die is ontwikkeld om spellen van Supercell aan te passen of te hinderen;
  2. het maken van lasterlijke of valse beweringen over Supercell en/of diens producten, medewerkers en vertegenwoordigers;
  3. het direct of indirect promoten van het ruilen van accounts;
  4. het direct of indirect promoten van de productie en/of distributie van ongeautoriseerde Supercell-merchandise;
  5. het bevatten van informatie die nog niet openbaar is;
  6. het bevatten van seksueel expliciet of suggestief materiaal, geweld, discriminatie of illegale activiteiten;
  7. of het bevatten van andere bezwaarlijke inhoud, met inbegrip van maar niet beperkt tot drugs, alcohol, tabaksproducten, gokken, wapens of politieke reclame.

Voeg disclaimers toe.

Voeg het volgende bericht (of een vergelijkbaar niet-officieel bericht) toe in een leesbaar lettertype voor de eindgebruikers van de fancontent in verband met uw gebruik van Supercell-assets: 'Dit materiaal is niet officieel en wordt niet goedgekeurd door Supercell. Voor meer informatie over het Beleid voor fancontent, gaat u naar http://supercell.com/en/fan-content-policy/nl/.'

Geen domeinen of dergelijke.

Het is niet toegestaan domeinnamen, socialemedia-accounts of andere adressen te registreren voor uw fancontent die handelsmerken van Supercell bevatten (zoals SUPERCELL of de namen van onze spellen) zonder een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst met ons.

2. OVERIGE VOORWAARDEN

Ontwikkelaarsbeleid en overeenkomsten.

Het respecteren van de regels van het platform of kanaal dat wordt gebruikt voor het delen van de fancontent is uiterst belangrijk voor Supercell. U dient altijd het ontwikkelaarsbeleid en de overeenkomsten te volgen die van tijd tot tijd van kracht zijn.

Ons gebruik van uw fancontent.

Wij mogen van tijd tot tijd uw fancontent zonder compensatie gebruiken, aanpassen of verbeteren op een manier die wij redelijk achten, bijvoorbeeld door deze te gebruiken in onze spellen, deze te plaatsen in onze online kanalen of deze te gebruiken in onze marketingactiviteiten.

Ongepubliceerde informatie en feedback.

Als u van ons informatie ontvangt met betrekking tot ongepubliceerde content, dient u deze informatie voor uzelf te houden en niet met anderen te delen. Als u ons enige vorm van feedback, informatie of suggesties geeft met betrekking tot onze spellen of anderszins, begrijpt u dat wij dit gebruiken zonder verdere compensatie of andere verplichtingen naar u toe.

Wij behouden ons het recht voor om te bepalen welk soort fancontent voor ons acceptabel is en de beperkte gebruikslicentie van dit beleid op elk gewenst moment en om welke reden dan ook te herroepen.

Dit beleid maakt onderdeel uit van de Algemene voorwaarden van Supercell en wij kunnen dit op elk gewenst moment aanpassen. Wanneer u Supercell-assets gebruikt voor fancontentdoeleinden, is uw gebruik onderhevig aan de Algemene voorwaarden van Supercell (inclusief eventuele afwijzingen van garantie en beperkingen van aansprakelijkheid). In het geval dat een bepaling van dit beleid in strijd is met een bepaling in de Algemene voorwaarden, dan heeft dit beleid voorrang met betrekking tot alle kwesties in verband met fancontent.

Veelgestelde vragen

Mag mijn content promoties en advertenties bevatten?

Ja. U bent echter als enige verantwoordelijk voor de content die uit uw samenwerking voortvloeit en deze content moet voldoen aan het Beleid voor fancontent en de Algemene voorwaarden. Het is bijvoorbeeld verboden om ongeautoriseerde merchandise te promoten.

Is het toegestaan om accounts te verkopen, te ruilen of te kopen?

Nee. Het is ook verboden om clans en teams te verkopen, te ruilen of te kopen, of uw grondstoffen of tijd aan te bieden door uw account beschikbaar te stellen in ruil voor geld (boosting), enzovoort.

Is het toegestaan om fancontent te maken met behulp van applicaties van derden zoals privéservers?

Nee.

Is het toegestaan om basisindelingen te verkopen?

Ja. Het verkopen van basisindelingen wordt beschouwd als coaching.

Is het toegestaan om content te maken die niet voldoet aan het Beleid voor fancontent als ik een disclaimer aan de content toevoeg?

Nee. Er bestaan geen uitzonderingen: alle fancontent moet in overeenstemming zijn met het Beleid voor fancontent. De disclaimer moet desalniettemin worden inbegrepen in de fancontent.

Is het toegestaan om fancontent over updates of vergelijkbare onderwerpen te uploaden voordat deze openbaar zijn gemaakt door Supercell?

Nee. Dit soort fancontent 'lekt' informatie wat in strijd is met ons Beleid voor fancontent.

Wat is coaching?

Met coaching bedoelen we het trainen en begeleiden van andere spelers. Hieronder valt onder meer het verkopen van basisindelingen, persoonlijke coaching, online coaching of soortgelijke activiteiten. Houd er rekening mee dat Supercell zich het recht voorbehoudt om te bepalen welke activiteiten als coaching kunnen worden beschouwd.