Retningslinjer for spillerskapt innhold

Sist oppdatert: 30. mars 2020

Vi elsker spillsamfunnet vårt og synes det er fantastisk at spillerne våre kan og ønsker å gjøre så mye rundt Supercells merkevarer! Selv en barbar forstår at mange spillere bare ønsker å bruke Supercells eiendeler (se under) til å skape kule greier som har med spillene å gjøre. Det synes vi er veldig spennende. Men likevel hender det av og til at enkelte går for langt, og forsøker å overbevise spillsamfunnet om at produktene, tjenestene, nettstedene eller videoene deres har en forbindelse til eller er godkjent eller produsert av Supercell. Det finnes folk der ute som gjør dette med overlegg for å utnytte spillsamfunnet og innsatsen til Supercells spillteam. Dette kan føre til at spillere tror på informasjon, kjøper produkter eller til og med gir fra seg personlige data i den tro at innholdet er offisielt. Dette er vi svært misfornøyd med.

Disse retningslinjene for spillerskapt innhold regulerer din bruk av Supercell Oys («Supercell») opphavsretter og varemerker fra våre spill, inkludert alle fanpakker vi har tilbudt («Supercells eiendeler») med det formål at det skal brukes i spillerskapt innhold. Vi gir ingen advarsler ved brudd på disse retningslinjene.

1. SPESIFIKKE REGLER FOR SPILLERSKAPT INNHOLD

Kun for bruk i spillerskapt innhold.

Når vi snakker om bruk i spillerskapt innhold, er det dette vi mener: Din bruk av Supercells eiendeler i spillerskapt innhold skal være begrenset til fremvisning, identifisering og diskusjon rundt Supercells produkter, slik det er tillatt av disse retningslinjene. Du har ikke lov til å skape nye produkter eller innhold som er basert på Supercells eiendeler, slik som spill basert på figurer fra Supercells spill. Dette gjelder også selv om produktene eller innholdet er gratis. Tillatt spillerskapt innhold omfatter vanligvis for eksempel ikke-kommersielle spillerskapte veiledninger på nett, veiledningsapper, arrangementer for fans, fansider og videoopptak fra spillene, så lenge dette er i samsvar med disse retningslinjene.

Vær ikke-kommersiell.

Du har ikke lov til å kreve noen form for betaling (inkludert funksjoner i appen) fra kunder eller besøkende på det spillerskapte innholdet ditt, med mindre dette uttrykkelig er blitt godkjent av Supercell. De tre unntakene fra denne regelen dreier seg generelt sett om generering av inntekt for det spillerskapte innholdet ditt gjennom annonser, donasjoner eller opplæring. Dersom du bruker annonser, må disse være i samsvar med alle gjeldende lover, regler, forskrifter samt retningslinjer for utviklere. Dersom du bruker donasjoner i forbindelse med innholdet du skaper, må disse av natur være rene donasjoner og ikke knyttet til noen spesielle funksjoner, kjøp i app eller andre fordeler av noe slag.

Vis respekt for Supercells merkevare.

Du må ikke skape inntrykk av at Supercell er sponsor for eller har skapt eller på annet vis anerkjenner ditt spillerskapte innhold. Du må heller ikke bruke Supercells eiendeler til å skape noen materialer som ligner på Supercells logoer, varemerker eller andre elementer fra Supercells produkter og tjenester. Du har ikke lov til å modifisere Supercells eiendeler uten vår eksplisitte tillatelse.

Hold innholdet på nett.

Du har ikke tillatelse til å produsere, distribuere (uansett om det er gratis eller ikke) eller promotere T-skjorter og andre fysiske gjenstander som benytter seg av Supercells eiendeler eller andre av Supercells åndsverk uten en eksplisitt skriftlig avtale mellom deg og Supercell.

Du har ikke tillatelse til å skrive, produsere eller skape noen romaner, teateroppsetninger eller andre tilrettelegginger der Supercells åndsverk er representert, uten en eksplisitt skriftlig tillatelse fra oss. (Ingen romaner, teateroppsetninger og lignende.)

Ikke noe støtende innhold.

Du kan ikke bruke Supercells eiendeler i eller i forbindelse med noe spillerskapt innhold som

  1. promoterer eller inneholder juks, hackinger, utnyttelser, automatiseringsprogramvarer, boter, modifikasjoner eller uautoriserte tredjeparts programvarer som er utviklet for å modifisere eller forstyrre noen av Supercells spill;
  2. kommer med ærekrenkende eller uærlige uttalelser om Supercell og/eller selskapets produkter, ansatte og agenter;
  3. promoterer, direkte eller indirekte, handel med kontoer;
  4. promoterer, direkte eller indirekte, produksjon og/eller distribusjon av uautoriserte Supercell-effekter;
  5. inneholder informasjon som ennå ikke er offentliggjort;
  6. inneholder seksuelt eksplisitte eller antydende materialer, vold, diskriminering eller ulovlige aktiviteter;
  7. eller inneholder annet kritikkverdig innhold, inkludert, men ikke begrenset til narkotika, alkohol, tobakksprodukter, pengespill, våpen eller politiske annonser.

Inkluder ansvarsfraskrivelser.

I tilknytning til bruken din av Supercells eiendeler må du inkludere den følgende merknaden (eller en på alle vesentlige punkter lik merknad om den uoffisielle statusen til innholdet) i en skrifttype som er leselig for sluttbrukerne av det spillerskapte innholdet: «Dette materialet er uoffisielt og ikke bifalt av Supercell. Du finner mer informasjon i Supercells retningslinjer for spillerskapt innhold: www.supercell.com/fan-content-policy.»

Ingen domener eller lignende.

Dersom du registrerer domenenavn, kontoer i sosiale medier eller tilhørende adresser for det spillerskapte innholdet ditt, kan disse ikke inkludere Supercells varemerker (slik som SUPERCELL eller spillnavnene våre) uten en egen skriftlig avtale med oss.

2. ANDRE VILKÅR

Retningslinjer og avtaler for utviklere.

Det er svært viktig for Supercell at du respekterer reglene til plattformen eller kanalen du velger å dele det spillerskapte innholdet ditt på. Du må alltid følge de aktuelle retningslinjene og avtalene for utviklere som til enhver tid gjelder.

Vår bruk av ditt spillerskapte innhold.

Fra tid til annen kan vi bruke, forbedre eller modifisere det spillerskapte innholdet ditt uten kompensasjon på en slik måte vi anser som rimelig, for eksempel ved å bruke det i spillene våre, videreformidle det på våre onlinekanaler eller bruke det i våre markedsføringsaktiviteter.

Upublisert informasjon og tilbakemelding.

Dersom du mottar informasjon fra oss vedrørende innhold som ennå ikke er offentliggjort, må du holde den informasjonen for deg selv og ikke avsløre den for noen andre. Og dersom du gir oss enhver form for tilbakemelding, informasjon eller forslag vedrørende spillene våre eller noe annet, må du være inneforstått med at vi kan bruke dette uten kompensasjon eller andre forpliktelser overfor deg.

Vi forbeholder oss retten til å avgjøre hvilken type spillerskapt innhold vi aksepterer, og vi kan tilbakekalle lisensen til begrenset bruk i disse retningslinjene når som helst og av hvilken som helst grunn.

Disse retningslinjene er del av Supercells tjenestevilkår, og vi kan når som helst modifisere dem. Når du bruker Supercells eiendeler i spillerskapt innhold, er bruken din underlagt Supercells tjenestevilkår (inkludert eventuelle ansvarsfraskrivelser og ansvarsbegrensninger). Skulle et vilkår i disse retningslinjene være i konflikt med et vilkår i tjenestevilkårene, har disse retningslinjene forrang når det gjelder eventuelle problemer i tilknytning til spillerskapt innhold.

Vanlige spørsmål

Kan jeg vise annonser eller reklamer i innholdet mitt?

Ja. Men det er du alene som er ansvarlig for innholdet i partnerskapet og at det oppfyller kravene i tjenestevilkårene og retningslinjene for spillerskapt innhold. For eksempel er promotering av uautoriserte effekter forbudt.

Kan jeg selge, bytte eller kjøpe kontoer?

Nei. Dette gjelder også klaner, lag, å tilby ressursene dine, tid for salg gjennom kontoen din (boosting) osv.

Kan jeg lage spillerskapt innhold ved hjelp av tredjeparts applikasjoner slik som private servere?

Nei.

Kan jeg selge baselayoutene mine?

Ja. Salg av baselayouter regnes som opplæring.

Har jeg lov til å lage innhold som ikke er i overensstemmelse med retningslinjene for spillerskapt innhold, hvis jeg føyer en ansvarsfraskrivelse til innholdet?

Nei. Det finnes ingen unntak. Alt spillerskapt innhold må være i overensstemmelse med retningslinjene for spillerskapt innhold. Ansvarsfraskrivelsen må uansett inkluderes i forbindelse med det spillerskapte innholdet.

Kan jeg laste opp spillerskapt innhold om oppdateringer eller lignende temaer før det er offentliggjort av Supercell?

Nei. Denne typen spillerskapt innhold regnes som «lekkasjer» og er brudd på retningslinjene for spillerskapt innhold.

Hva er opplæring?

Med opplæring mener vi trening og veiledning gitt til andre spillere. Dette kan for eksempel være salg av base-layouter, personlig opplæring, nettbasert opplæring og lignende aktiviteter. Vær klar over at Supercell forbeholder seg retten til å avgjøre om ulike aktiviteter skal regnes som opplæring eller ikke.