VEILIG EN EERLIJK SPEL

Bedankt voor uw interesse in een veilig en eerlijk spel.

Voor ons is het creëren van een veilige en eerlijke speelomgeving één van de hoogste prioriteiten. In het nastreven van dat doel wordt valsspelen of ongepast gedrag door ons niet getolereerd.
Elk account dat betrokken blijkt in één van de onderstaande praktijken zal vatbaar zijn voor sancties zoals het intrekken van valuta in het spel, tijdelijke blokkering van het spelaccount of permanente blokkering van het spelaccount.

Help ons in het creëren van een geweldige speelomgeving en beveilig uw account en toestel door tijdens het spelen het volgende in acht te nemen:

CLASH MET RESPECT!

ONGEPAST GEDRAG

We zijn hier allemaal om samen van spellen te genieten. Af en toe kan dat betekenen dat we met vrienden discussiëren over verloren gevechten of derby's. Dit is niet meer dan normaal, maar ongepast gedrag naar anderen toe haalt het plezier volledig uit het spel.

Wanneer u communiceert in het spel, op wat voor manier dan ook, verzoeken we u vriendelijk andere spelers te respecteren. Dit geldt ook voor de taal die wordt gebruikt in de naam en beschrijving van uw team (of het nu gaat om een clan, gevechtsgroep of buurt).

Hieronder vindt u enkele zaken die we als ongepast beschouwen:

 1. Haatdragende, racistische en andere discriminerende taal
 2. Obsceen of seksueel specifieke plagerijen
 3. Bedreigingen of intimidatie
 4. Buitensporig gevloek
 5. Pesten

Rapporteer! Wanneer u in contact komt met een andere speler die u of anderen beledigt, breng ons dan op de hoogte via de rapporteerknop in de chat. Deze rapporten worden bekeken door onze opgeleide moderatoren, die gepaste maatregelen zullen nemen.

Gevolgen van wangedrag: Ongepast gedrag kan leiden tot een tijdelijke en zelfs permanente blokkering van het spelaccount. Het opstellen van valse rapporten kan tot hetzelfde leiden.

WEES GEEN VALSSPELER!

GEBRUIK VAN SOFTWARE VAN DERDEN

Software van derden bestaat uit niet-goedgekeurde apps die het spel manipuleren. Door de spelfunctionaliteit te wijzigen, probeert software van derden de gebruiker een oneerlijk voordeel te geven, terwijl uw account en privacy in het geding komen.

Software van derden omvat:

 1. Hacks, 'mods' of programma's die de spelfunctionaliteit op oneerlijke wijze aanpassen
 2. 'Bots' of diensten of scripts die het spelverloop automatiseren
 3. Enig ander programma dat erop is gericht onverdiende vooruitgang te bieden of te wijzigen

Gevolgen van wangedrag: Trachten een oneerlijk voordeel te verkrijgen door middel van verboden software van derden zal leiden tot een permanent verbod voor elk overtredend account.

LAAT HET STELEN OVER AAN DE GOBLINS!

ONRECHTMATIGE VERKOOP VAN EDELSTENEN

Bepaalde websites en individuen bieden goedkopere edelstenen/diamanten aan. Laat u niet in de maling nemen. Het is oplichterij.

Voor dergelijke praktijken moet de speler aanmeldgegevens (zoals Apple-ID, Google Play-aanmeldgegevens, enzovoort) leveren om toegang tot het spelaccount te krijgen. WAARSCHUWING: Deze verkopers zullen zo toegang tot uw account krijgen, vaak het account kapen en trachten door te verkopen aan andere spelers.

BELANGRIJK: wanneer u uw privé-informatie/aanmeldgegevens aan derden vrijgeeft, brengt u uw spel en financiële/online veiligheid in gevaar.

Gevolgen van wangedrag: Het kopen van edelstenen of diamanten van derden kan leiden tot het intrekken van valuta in het spel of zelfs tot permanente blokkering van uw account.

ER KAN ER MAAR ÉÉN ZIJN!

KOPEN, VERKOPEN EN DELEN VAN SPELACCOUNTS

Het verkopen, kopen, delen of het geven van spelaccounts aan andere spelers is in strijd met onze Algemene voorwaarden. Dit wordt nooit goedgekeurd door Supercell.

Om accounts te verkopen, worden vergevorderde spelaccounts geadverteerd en zo worden nietsvermoedende en haastige spelers gelokt met aanlokkelijke, onrealistische beloften.

De risico's bij het verkopen van accounts zijn:

 1. De aanbieder kan uw geld aannemen en u nooit het account leveren.
 2. U kunt nooit weten of de aanbieder het account zal blijven gebruiken.
 3. Hetzelfde account kan worden verkocht aan meerdere personen.
 4. De accountstatus is onbekend; wellicht staat het al gemarkeerd voor een permanente blokkering.
 5. Het account is nooit veilig; Supercell kan geen ondersteuning bieden aan onveilige accounts.
 6. Wanneer u ervoor kiest geld op het account uit te geven, loopt het nog steeds gevaar permanent te worden geblokkeerd vanwege een inbreuk op onze Algemene voorwaarden.

Help ons deze misdadige praktijken te stoppen door uw account niet te verkopen en degenen die dit wel doen bij ons aan te geven.

Gevolgen van wangedrag: We kunnen de veiligheid van een account dat is overgedragen aan een andere speler niet garanderen. We behouden ons het recht voor elk account dat tussen spelers werd overgedragen permanent te blokkeren.

ANDER ONAANVAARDBAAR GEDRAG

 1. Zich als Supercell-personeel voordoen
 2. Phishing van accounts van andere spelers
 3. Misbruik van terugbetaling
 4. Een probleem in het spel opzettelijk misbruiken
 5. Anderen aansporen de regels te overtreden
 6. Vragen naar of het leveren van persoonlijke contactinformatie
 7. Misbruik van de chat in het spel door te adverteren, spammen en bedriegen

De regels van ons Beleid voor een veilig en eerlijk spel (gedragscode) zijn van toepassing op alle Supercell-spellen: Boom Beach, Clash of Clans, Clash Royale, Hay Day en Brawl Stars.

We willen dat spelers in een veilige omgeving van onze spellen kunnen genieten. Daarom werken we samen met The Royal Foundation's Taskforce on the Prevention of Cyberbullying. Deze organisatie richt zich op de preventie van cyberpesten en werd opgericht door prins William, hertog van Cambridge, in mei 2016. Taskforce brengt bekende namen uit de media en technologie bijeen met liefdadigheidsorganisaties voor kinderen, ouders en een panel van jongeren om een veiliger en ondersteunender leven online te creëren.

Op aanwijzing van de jongeren heeft Taskforce anti-pestregels opgesteld voor het internet: 'Stop, praat, help'. Je kunt er hier meer over lezen: www.stopspeaksupport.com (alleen in het Engels).

Er zijn geen onschuldige omstanders als er wordt gepest. Alle mensen online zouden het gevoel moeten hebben dat ze hun vrienden kunnen bijstaan, pesters kunnen stoppen, zich kunnen uitspreken en hulp kunnen vinden.

Een aantal leden van Taskforce zijn: The Anti-Bullying Alliance, Apple; BT, The Diana Award, EE, Facebook, Google, Internet Matters, NSPCC, O2, Sky, Snapchat, Supercell, TalkTalk, Twitter, Vodafone en Virgin Media.

Stop, Speak, Support