قوانین مربوط به محتوا برای طرفداران

آخرین بهروزرسانی: ۳۰ مارس ۲۰۲۰

ما به جامعه بازیکنانمان علاقه داریم و از کارهای خلاقانهای که با نامهای تجاری Supercell میکنند لذت میبریم! حتی یک بربر هم میفهمد که خیلی از بازیکنان میخواهند از داراییهای متعلق به Supercell (توضیح داده شده در پایین) استفاده کنند تا در رابطه با بازیها، محتوای هیجانانگیز و جدید خلق کنند. بسیار از این موضوع خوشحال و خرسندیم. اما بعضی مواقع افراد از این حد فراتر میروند و سعی میکنند به سایر بازیکنان اینطور نشان دهند که محصولات، خدمات، سایتها یا ویدیوهایشان مرتبط با Supercell است یا از طرف آن حمایت میشود. بعضی از افراد این کار را عمداً انجام میدهند تا از جامعه بازیکنان و تلاشهای تیمهای بازی Supercell سوءاستفاده کنند. این کار باعث می شود بعضی از بازیکنان با این باور که محتوای منتشر شده، رسمی است چیزهایی بخرند یا حتی دادههای شخصیشان را در اختیار دیگران قرار دهند. این موضوع واقعا برایمان ناراحتکننده است.

خط مشی محتوای تولید شده توسط طرفداران به استفاده شما از حق نسخهبرداری و مارکهای تجاری Supercell Oy Supercell ») از بازیهای ما نظارت دارد، این موضوع شامل هر نوع کیتهای طرفداری فراهم شده توسط ما («داراییهای متعلق به Supercell ») برای محتوای تولیدی طرفداران نیز میشود. در صورت نقض این قوانین، به شما هشدار نخواهیم داد.

۱. «قوانین خاص مربوط به محتوای تولید شده توسط طرفداران»

فقط در راستای محتوای تولید شده توسط طرفداران.

وقتی میگوییم فقط در راستای محتوای تولید شده توسط طرفداران، منظورمان این است: استفاده شما از دارایی های متعلق به Supercell در «محتوای تولید شده توسط طرفداران» باید فقط محدود به نمایش، شناسایی و بحث در مورد محصولات Supercell باشد، تا جایی که در متن این خطمشی مجاز شناخته شده است. نمی توانید محصولات یا محتوای جدیدی بر مبنای داراییهای متعلق به Supercell ایجاد کنید، مثلاً بازیهایی که بر اساس شخصیتهای بازیهای Supercell ساخته شده باشند. حتی اگر این موارد رایگان باشند، باز هم چنین کاری جایز نیست. «محتوای مجاز تولید شده توسط طرفداران» برای مثال، معمولاً شامل راهنماهای آنلاین و برنامههای راهنما، جلسههای ملاقات بین طرفداران، صفحههای طرفداران و ویدیوهای بازی میشود که با اهداف غیرتجاری توسط طرفداران ایجاد شدهاند و از این خطمشی پیروی میکنند.

فعالیتتان غیرتجاری باشد.

اجازه ندارید از مشتریان یا بازدیدکنندگان محتوای طرفداری که تولید کردهاید به هیچ وجه مبلغی (از جمله عملکردهای درون برنامه) دریافت کنید، مگر اینکه این مسئله صراحتاً توسط Supercell تأیید شده باشد. سه استثنا برای این قانون وجود دارد که شامل کسب درآمد از محتوای طرفداری که خودتان تولید کردهاید از طریق تبلیغات، اهداها یا با مربیگری است. اگر از آگهی استفاده میکنید، باید از همه موازین، قوانین، مقررات موجود و خط مشیهای برنامهنویسان پیروی کنید. اگر برای خلق محتوای مورد نظرتان، از کمکهای مالی اهدایی استفاده میکنید، کمک مالی مذکور باید کاملاً اهدایی باشد و به مسائل دیگر از قبیل ویژگیهای خاص، خریدهای درون برنامه یا هر مورد سودآور دیگری مرتبط نباشد.

 

به برند (علامت تجاری) Supercell احترام بگذارید.

نباید چنین حسی را القا کنید که Supercell حمایت کننده مالی یا ایجادکنندهی «محتوای تولید شده توسط طرفداران» شما است یا به هر شکلی از آن حمایت میکند. همچنین نباید هیچ محصول و محتوایی با استفاده از داراییهای Supercell ایجاد کنید که مشابه آرمهای Supercell ، علامتهای تجاری یا دیگر عناصر متعلق به محصولات و خدمات Supercell باشند. اجازه ایجاد تغییرات در داراییهای متعلق به Supercell را ندارید مگر اینکه صراحتاً از طرف ما به شما در این مورد اجازه داده شده باشد.

همه چیز باید آنلاین باشد.

اجازه ندارید موارد فیزیکی مثل تیشرت با نمایش داراییهای متعلق به Supercell یا دیگر داراییهای معنوی Supercell را تولید، توزیع (به صورت رایگان یا به هر شکل دیگر) یا تبلیغ کنید مگر اینکه توافقنامه کتبی صراحتاً بین شما و Supercell وجود داشته باشد.

اجازه نوشتن، تولید یا خلق رمان، کار تئاتری یا هیچ اقتباس دیگری را ندارید که شامل حقوق معنوی Supercell باشد، مگر اینکه مجوز کتبی صراحتاً ارائه شده باشد. (رمان، نمایش یا موارد مشابه ممنوع است.)

هر چیز نامناسبی ممنوع است.

نمیتوانید از داراییهای Supercell برای یا در رابطه با هر نوع محتوای طرفدارانی استفاده کنید که

  1. مبلّغ یا حاوی تقلب، هک، سوءاستفاده، نرمافزار خودکارسازی، ربات، تغییردهندهها (mod ) یا هر نوع نرمافزار شخص ثالث دیگری که برای تغییر یا دخالت در هر یک از بازیهای Supercell ساخته شده باشد؛
  2. حاوی اظهاراتی درباره Supercell و/یا محصولاتش، کارکنانش و نمایندگانش است که صحت ندارد یا افتراآمیز است؛
  3. به صورت غیر مستقیم یا غیر مستقیم تبادل حساب را تبلیغ میکند؛
  4. به صورت مستقیم یا غیر مستقیم تولید و/یا توزیع کالاهای Supercell بدون مجوز را تبلیغ میکند؛
  5. حاوی اطلاعاتی است که هنوز در دسترس عموم قرار نگرفته است؛
  6. حاوی مطالب جنسی یا مستهجن، فعالیتهای خشونتآمیز، تبعیضآمیز یا غیرقانونی است؛
  7. یا حاوی محتوای ناپسند از نوع دیگری است که شامل (ولی به این موارد محدود نمیشود) مواد مخدر، الکل، دخانیات، تبلیغ قمار، اسلحه یا سیاسی میشود.

درج بیانیههای سلب مسئولیت.

اعلامیه زیر (یا اعلامیههای غیررسمی مشابه) را با اندازه قلم قابل خواندن برای کاربران نهایی «محتوای تولید شده توسط طرفداران» که به استفاده از داراییهای متعلق به Supercell مربوط میشود، اضافه کنید: «این مطلب غیر رسمی است و توسط Supercell حمایت نمیشود. برای کسب اطلاعات بیشتر به «سیاست محتوای تولیدشده توسط طرفداران» در این نشانی مراجعه کنید: http://supercell.com/en/fan-content-policy/fa

هیچ دامنه یا مورد مشابهی، مجاز نیست.

بدون یک توافق نامه کتبی جداگانه با ما، نمیتوانید اسم دامنه، حساب شبکههای اجتماعی یا نشانی مرتبط برای «محتوای تولیدشده توسط طرفداران» خود را ثبت کنید که شامل علامتهای تجاری Supercell (مانند SUPERCELL یا اسم بازیهایمان) باشد.

۲. سایر شرایط

خط مشی و توافقنامههای برنامهنویس.

پیروی از قوانین پلتفرم یا کانالی که برای اشتراکگذاری «محتوای تولید شده توسط طرفدار» خود، انتخاب میکنید، برای Supercell بسیار مهم است. همیشه باید از خط مشی و توافقنامههای مربوط به برنامهنویس که شامل حال شما میشود، پیروی کنید.

استفاده ما از «محتوای تولید شده توسط طرفداران» شما.

ممکن است بعضی مواقع آنطور که از نظر خودمان صحیح باشد از محتوای تولید شده توسط طرفداران استفاده کنیم و در قبال آن پاداش یا مزدی نخواهیم داد، مثلاً آن را در بازیهای خود استفاده کنیم، دوباره در کانالهای آنلاین خودمان بهاشتراک بگذاریم یا به هر شکل دیگری در فعالیتهای بازاریابی خود از آنها استفاده کنیم.

اطلاعات منتشر نشده و بازخوردها.

اگر اطلاعاتی درباره محتواهایی که هنوز منتشر نشده است از طرف ما دریافت کردید، باید آن اطلاعات را نزد خودتان نگه دارید و در اختیار دیگران قرار ندهید. همچنین اگر بازخورد، اطلاعات یا پیشنهادهایی درباره بازی های ما یا هر مسئله دیگری در اختیار ما قرار میدهید، متوجه هستید که ما از آن استفاده خواهیم کرد بدون اینکه نسبت به شما تعهدی داشته باشیم یا ملزم به جبران باشیم.

این حق برای ما محفوظ است که نوع «محتوای تولید شده توسط طرفدار» مناسب را تعیین کنیم و ممکن است مجوز استفاده محدود تحت این قانون را، در هر زمان و به هر دلیلی لغو کنیم.

این قوانین بخشی از «شرایط خدمات Supercell » هستند و ممکن است در هر زمان آن را تغییر دهیم. هنگام استفاده از دارایی های متعلق به Supercell برای اهداف مرتبط با «محتوای تولیدشده توسط طرفداران»، استفاده شما تحت «شرایط خدمات Supercell » خواهد بود (از جمله هر بیانیه سلب مسئولیت مربوط به ضمانتنامه و محدودیتهای مسئولیت). چنانچه بخشی از این خطمشی در تضاد با بخشی از «شرایط خدمات» باشد، این خطمشی در رابطه با هر مسئله مرتبط با محتوای طرفداران دارای اولویت و ارجحیت خواهد بود.

سؤالات متداول (پیشنهادات)

آیا میتوانم در محتوای تولیدی خودم، تبلیغ یا آگهی نشان بدهم؟

بله. اما شما به تنهایی مسئولیت محتوای شراکت مذکور را به عهده دارید و همچنین مسئولیت اینکه اطمینان حاصل کنید که از «خطمشی محتوای تولید شده توسط طرفداران» و «شرایط خدمات» پیروی میکند. مثلاً تبلیغ کالاهای غیر مجاز ممنوع است.

آیا میتوانم حساب بخرم، بفروشم یا مبادله کنم؟

خیر. این موضوع شامل قبیله، تیم، ارائه کردن منابع، زمان خود برای فروش از طریق حسابتان (تقویت کردن) و مواردی از این قبیل نیز میشود.

آیا میتوانم با استفاده از برنامههای شخص ثالث مثل سرورهای خصوصی، محتوای طرفداران تولید کنم؟

خیر.

آیا میتوان چیدمان پایگاهم را بفروشم؟

بله. فروش چیدمان پایگاهتان، مربیگری محسوب میشود.

آیا در صورتی که بیانیه سلب مسئولیت را اضافه کنم، میتوانم محتوایی تولید کنم که از خطمشی محتوای تولید شده توسط طرفداران پیروی نمیکند؟

خیر. هیچ استثنائی قائل نمیشویم: محتوایی که توسط طرفداران تولید میشود باید از خطمشی محتوای تولید شده توسط طرفداران پیروی کند. در هر صورت باید بیانیه سلب مسئولیت در ارتباط با محتوای طرفداران ذکر شود.

آیا میتوانم محتوای تولیدی طرفداران درباره بهروزرسانیها یا موضوعات مشابه را قبل از اینکه توسط Supercell در دسترس عموم قرار گرفته باشد، آپلود کنم؟

خیر. محتواهای تولید شده توسط طرفدارانی که این شرایط را داشته باشد «نشت اطلاعات» محسوب میشود و بر خلاف «خطمشی محتوای تولید شده توسط طرفداران» ما است.

مربیگری چیست؟

منظورمان از مربیگری، آموزش و راهنمایی سایر بازیکنان است. این موضوع میتواند شامل فروش چیدمان پایگاه، مربیگری خصوصی، مربیگری آنلاین یا مواردی از این دست باشد. توجه داشته باشید که Supercell این حق را برای خود محفوظ نگه میدارد که اقدامات خاصی را مربیگری حساب کند یا نکند.