นโยบายเนื้อหาแฟนเกม

อัปเดตล่าสุด: 12 ตุลาคม 2561

เรารักชุมชนของเราและคิดว่าสิ่งต่างๆ ที่ผู้เล่นทำได้และปรารถนาจะทำภายใต้แบรนด์ของ Supercell นั้นช่างน่าอัศจรรย์! แม้แต่คนเถื่อนก็จะต้องเข้าใจว่าผู้เล่นมากมายอยากใช้ทรัพย์สินของ Supercell (ดูข้างล่าง) เพื่อสร้างสิ่งที่ยอดเยี่ยมภายในเกม เรารู้สึกตื่นเต้นกับเรื่องนั้นมากจริงๆ อย่างไรก็ตาม บางครั้ง บางครั้งผู้คนก็เกินเลยไปมาก รวมทั้งพยายามทำให้ชุมชนเชื่อว่าผลิตภัณฑ์ บริการ เว็บไซต์ หรือวิดีโอที่เกี่ยวข้องนั้นได้รับอนุญาตหรือผลิตขึ้นโดย Supercell มีผู้คนมากมายภายนอกที่ทำเรื่องนี้อย่างจงใจเพื่อเอาเปรียบชุมชนและความพยายามของทีมงานเกม Supercell เรื่องนี้อาจนำไปสู่การที่ผู้เล่นเชื่อในข้อมูลข่าวสารของพวกเขา ซื้อของของพวกเขา หรือกระทั่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้ด้วยเชื่อว่านั่นคือเนื้อหาที่เป็นทางการ เรื่องนี้ทำให้เราไม่มีความสุขอย่างยิ่ง

นโยบายสำหรับแฟนเกมนี้จะควบคุมการใช้ลิขสิทธิ์ของ Supercell Oy ("Supercell") และเครื่องหมายการค้าจาก Clash of Clans, Clash Royale, Hay Day, Brawl Stars และ Boom Beach รวมทั้งเครื่องมือสำหรับแฟนเกมที่เกี่ยวข้องซึ่งมีเราเป็นผู้จัดหา ("ทรัพย์สินของ Supercell") ตามวัตถุประสงค์ของเนื้อหาแฟนเกม เราจะไม่ทำการเตือนต่อการละเมิดนโยบายนี้

1. กฎเฉพาะสำหรับเนื้อหาแฟนเกม

เพื่อวัตถุประสงค์ในเนื้อหาแฟนเกมเท่านั้น เมื่อพูดถึงวัตถุประสงค์ในเนื้อหาแฟนเกม เราหมายถึง: การใช้ทรัพย์สิน Supercell ของท่านภายใต้เนื้อหาแฟนเกมจะต้องอยู่ภายใต้การแสดง ระบุ และอภิปรายเฉพาะทรัพย์สินของ Supercell ตามที่นโยบายนี้อนุญาตเท่านั้น ท่านไม่สามารถสร้างเนื้อหาหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นจากทรัพย์สินของ Supercell ได้ เช่น เกมที่มีตัวละครจากเกมของ Supercell แม้จะทำโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายก็ไม่ได้ โดยธรรมดาแล้วเนื้อหาสำหรับแฟนเกมที่ได้รับอนุญาตจะรวมถึงแนวการเล่นออนไลน์ที่แฟนเกมสร้างขึ้นและไม่เป็นไปเพื่อการพาณิชย์ รวมทั้งแอปแนวทางการเล่น การพบปะของแฟนเกม แฟนเพจ และวิดีโอแสดงการเล่นเกม ตราบเท่าที่เป็นไปตามนโยบายนี้

ห้ามทำเพื่อการพาณิชย์ ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้คิดค่าธรรมเนียมประเภทใดๆ (รวมทั้งในแอป) จากลูกค้าหรือผู้เยี่ยมชมเนื้อหาแฟนเกมของท่าน หากไม่ได้รับการยอมรับจาก Supercell โดยเปิดเผย ข้อยกเว้นสองประการสำหรับกฎนี้คือการทำเงินจากเนื้อหาแฟนเกมของท่านผ่านโฆษณาหรือการบริจาค หากท่านใช้การโฆษณา การโฆษณาจะต้องเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ การควบคุม และนโยบายของผู้พัฒนาเกม หากท่านใช้การบริจาคโดยเกี่ยวโยงอยู่กับเนื้อหาที่ตนสร้างขึ้น นั่นต้องเป็นการบริจาคอย่างแท้จริง และไม่ผูกอยู่กับคุณลักษณะพิเศษ การซื้อในเกม หรือผลประโยชน์รูปแบบต่างๆ

ให้ความเคารพแบรนด์ของ Supercell ท่านไม่สามารถสร้างสิ่งพิมพ์ที่ Supercell เป็นผู้ผลิต หรือเป็นผู้สร้างสรรค์ หรืออนุญาตให้มีในเนื้อหาแฟนของท่านได้ ท่านไม่สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ใดๆ จากทรัพย์สินของ Supercell ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับโลโก้ของ Supercell, เครื่องหมายการค้า หรือองค์ประกอบใดๆ ของบริการและผลิตภัณฑ์ของ Supercell ท่านไม่สามารถปรับแต่งทรัพย์สินของ Supercell โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนจากเรา

ทำให้เป็นออนไลน์ ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้ผลิตหรือแจกจ่าย (โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือรูปแบบอื่นใด) สิ่งของทางกายภาพ เช่น เสื้อยืด ที่แสดงถึงทรัพย์สินของ Supercell หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดของ Supercell โดยไม่ได้มีข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นการเฉพาะระหว่างท่านกับ Supercell

ห้ามทำนวนิยาย การแสดง หรือสิ่งอันคล้ายคลึงกัน ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้เขียน ผลิต หรือสร้างนวนิยาย การแสดง หรือการปรับแปลงใดๆ ที่มีทรัพย์สินทางปัญญาของ Supercell เป็นส่วนประกอบโดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนจากเรา

ใส่ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ กรุณาระบุการแจ้งเตือนดังต่อไปนี้ (หรือการแจ้งเตือนอย่างไม่เป็นทางการที่มีความคล้ายคลึงกันอย่างยิ่ง) เป็นตัวอักษรที่อ่านได้ชัดเจนแก่ผู้บริโภคเนื้อหาแฟนเกมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพย์สินของ Supercell ของท่าน "เนื้อหานี้ไม่ได้อยู่ในเครือ ได้รับอนุญาต ได้รับการสนับสนุน หรือได้รับการสนับสนุนเป็นการเฉพาะจาก Supercell และ Supercell ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น" สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาดูนโยบายเนื้อหาแฟนเกมของ Supercell ได้ที่: https://supercell.com/en/fan-content-policy/th/

ห้ามใช้โดเมนหรือสิ่งที่คล้ายคลึงกัน ท่านไม่สามารถจดทะเบียนชื่อโดเมน บัญชีโซเชียลมีเดีย หรือที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาแฟนเกมของท่านโดยมีเครื่องหมายการค้าของ Supercell (เช่น SUPERCELL, CLASH ROYALE, CLASH OF CLANS, BRAWL STARS, HAY DAY หรือ BOOM BEACH) โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นการเฉพาะจากเรา

2. ข้อกำหนดเพิ่มเติม

ข้อตกลงและนโยบายของผู้พัฒนา การเคารพกฎของแพลตฟอร์มหรือช่องทางที่ท่านเลือกใช้เพื่อแบ่งปันเนื้อหาแฟนเกมนั้นสำคัญอย่างยิ่งต่อ Supercell ท่านต้องปฏิบัติข้อตกลงและนโยบายที่ผู้พัฒนานำมาบังคับใช้เป็นครั้งคราวเสมอ

การใช้เนื้อหาแฟนเกมของเรา บางครั้งเราอาจปรับปรุงหรือปรับแต่งเนื้อหาแฟนเกมของท่านโดยไม่ให้ค่าตอบแทนหากเป็นไปในแบบแผนที่เราพิจารณาว่าสมเหตุสมผล ตัวอย่างเช่น นำไปใช้ในเกมของเรา นำไปโพสต์ใหม่ในช่องทางออนไลน์ของเรา หรือนำไปใช้ในกิจกรรมทางการตลาดของเรา

ห้ามเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและคำติชม หากท่านได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเนื้อหาที่ยังไม่เผยแพร่จากเรา ท่านต้องเก็บข้อมูลข่าวสารนั้นเป็นความลับและไม่เปิดเผยต่อผู้ใด ในทำนองเดียวกัน หากท่านมอบให้เราซึ่งคำติชม ข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำอันเกี่ยวข้องกับเกมของเรา หรือสิ่งอื่นใด ท่านเข้าใจว่าเราสามารถใช้มันได้โดยไม่ต้องให้ค่าตอบแทนหรือได้รับความยินยอมอื่นใดจากท่าน

เรามีสิทธิในการตัดสินใจว่าเนื้อหาแฟนเกมแบบใดที่เราเห็นด้วย และสามารถเพิกถอนการอนุญาตให้ใช้งานตามนโยบายนี้ได้ทุกเมื่อและด้วยเหตุผลใดก็ได้

นโยบายนี้เป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการให้บริการของ Supercell และเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เมื่อใช้ทรัพย์สินของ Supercell ไปเพื่อวัตถุประสงค์สำหรับเนื้อหาแฟนเกม การใช้ของท่านนั้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขการให้บริการของ Supercell (รวมทั้งการปฏิเสธการรับประกันและข้อจำกัดในความรับผิดชอบ) ในกรณีที่ข้อกำหนดของนโยบายนี้ขัดแย้งกับข้อกำหนดในเงื่อนไขการให้บริการ ให้ถือว่านโยบายนี้มีลำดับเหนือกว่าต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาแฟนเกม