นโยบายเนื้อหาแฟนเกม

อัปเดตล่าสุด: 30 มีนาคม 2020

เรารักชุมชนของเราและคิดว่าสิ่งต่างๆ ที่ผู้เล่นทำได้และปรารถนาจะทำภายใต้แบรนด์ของ Supercell นั้นช่างน่าอัศจรรย์! แม้แต่คนเถื่อนก็ยังเข้าใจว่าผู้เล่นมากมายอยากใช้ทรัพย์สินของ Supercell (ดูข้างล่าง) เพื่อสร้างสิ่งที่ยอดเยี่ยมภายในเกม เรารู้สึกตื่นเต้นกับเรื่องนั้นมากจริงๆ อย่างไรก็ตาม บางครั้งผู้คนก็กระทำเกินเลยและพยายามทำให้ชุมชนเชื่อว่าผลิตภัณฑ์ บริการ เว็บไซต์ หรือวิดีโอที่เกี่ยวข้องนั้นได้รับอนุญาตหรือผลิตขึ้นโดย Supercell มีผู้คนมากมายที่ทำเรื่องนี้โดยเจตนาเพื่อเอาเปรียบชุมชนและความพยายามของทีมงานเกม Supercell เรื่องนี้อาจนำไปสู่การที่ผู้เล่นเชื่อในข้อมูลข่าวสารของพวกเขา ซื้อของของพวกเขา หรือกระทั่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้ด้วยเชื่อว่านั่นคือเนื้อหาที่เป็นทางการ เรื่องนี้ทำให้เราเสียใจเป็นอย่างยิ่ง

นโยบายสำหรับแฟนเกมนี้จะควบคุมการใช้ลิขสิทธิ์ของ Supercell Oy ("Supercell") และเครื่องหมายการค้าจากเกมของเรา รวมทั้งเครื่องมือสำหรับแฟนเกมที่เกี่ยวข้องซึ่งมีเราเป็นผู้จัดหา ("ทรัพย์สินของ Supercell") ตามวัตถุประสงค์ของเนื้อหาแฟนเกม เราจะไม่เตือนต่อการละเมิดนโยบายนี้

1. กฎเฉพาะเนื้อหาแฟนเกม

เพื่อวัตถุประสงค์ในเนื้อหาแฟนเกมเท่านั้น

เมื่อพูดถึงวัตถุประสงค์ในเนื้อหาแฟนเกม เราหมายถึง: การใช้ทรัพย์สิน Supercell ของท่านภายใต้เนื้อหาแฟนเกมจะต้องอยู่ภายใต้การแสดง ระบุ และอภิปรายเฉพาะทรัพย์สินของ Supercell ตามที่นโยบายนี้อนุญาตเท่านั้น ท่านไม่สามารถสร้างเนื้อหาหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นจากทรัพย์สินของ Supercell ได้ เช่น เกมที่มีตัวละครจากเกมของ Supercell แม้จะทำโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายก็ไม่ได้ โดยธรรมดาแล้วเนื้อหาสำหรับแฟนเกมที่ได้รับอนุญาตจะรวมถึงแนวการเล่นออนไลน์ที่แฟนเกมสร้างขึ้นและไม่เป็นไปเพื่อการพาณิชย์ รวมทั้งแอปแนวทางการเล่น การพบปะของแฟนเกม แฟนเพจ และวิดีโอแสดงการเล่นเกม ตราบเท่าที่เป็นไปตามนโยบายนี้

ห้ามทำเพื่อการพาณิชย์

ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้คิดค่าธรรมเนียมประเภทใดๆ (รวมทั้งในแอป) จากลูกค้าหรือผู้เยี่ยมชมเนื้อหาแฟนเกมของท่าน หากไม่ได้รับความยินยอมจาก Supercell โดยเปิดเผย ข้อยกเว้นสามประการสำหรับกฎนี้คือการทำเงินโดยทั่วไปจากเนื้อหาแฟนเกมของท่านผ่านโฆษณา, การบริจาค หรือการโค้ช หากท่านใช้การโฆษณา การโฆษณาจะต้องเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ การควบคุม และนโยบายของผู้พัฒนาเกม หากท่านใช้การบริจาคโดยเกี่ยวโยงอยู่กับเนื้อหาที่ตนสร้างขึ้น นั่นต้องเป็นการบริจาคอย่างแท้จริง และไม่ผูกอยู่กับคุณลักษณะพิเศษ การซื้อในเกม หรือผลประโยชน์รูปแบบต่างๆ

ให้ความเคารพแบรนด์ของ Supercell

ท่านไม่สามารถสร้างสิ่งพิมพ์ที่ Supercell เป็นผู้ผลิต หรือเป็นผู้สร้างสรรค์ หรืออนุญาตให้มีในเนื้อหาแฟนของท่านได้ ท่านไม่สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ใดๆ จากทรัพย์สินของ Supercell ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับโลโก้ของ Supercell, เครื่องหมายการค้า หรือองค์ประกอบใดๆ ของบริการและผลิตภัณฑ์ของ Supercell ท่านไม่สามารถปรับแต่งทรัพย์สินของ Supercell โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนจากเรา

ทำให้เป็นออนไลน์

ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้ผลิต แจกจ่าย (โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือรูปแบบอื่นใด) หรือส่งเสริมสินค้ากายภาพ เช่น เสื้อยืด ที่แสดงถึงทรัพย์สินของ Supercell หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดของ Supercell โดยไม่ได้มีข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นการเฉพาะระหว่างท่านกับ Supercell

ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้เขียน ผลิต หรือสร้างนวนิยาย การแสดง หรือการปรับแปลงใดๆ ที่มีทรัพย์สินทางปัญญาของ Supercell เป็นส่วนประกอบโดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนจากเรา (ห้ามทำนวนิยาย การแสดง หรือสิ่งอันคล้ายคลึงกัน)

ห้ามมีสิ่งไม่เหมาะสม

ท่านไม่สามารถใช้ทรัพย์สินของ Supercell หรือสิ่งใดที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาแฟนเกมซึ่ง

  1. ส่งเสริมหรือมีการโกง, การแฮ็ค, การหาผลประโยชน์, ซอฟต์แวร์อัตโนมัติ, บอท, ม็อด หรือซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งออกแบบมาเพื่อปรับแต่งหรือแทรกแซงเกมใดๆ ของ Supercell
  2. สร้างความเสียหายหรือกล่าวความเท็จเกี่ยวกับ Supercell และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่
  3. ส่งเสริมการแลกบัญชีทั้งทางตรงและทางอ้อม
  4. ส่งเสริมการผลิต และ/หรือ การแจกจ่ายสินค้า Supercell ที่ไม่ได้รับอนุญาตทั้งทางตรงและทางอ้อม
  5. มีข้อมูลที่ยังไม่ได้เผยแพร่สู่สาธารณะ
  6. มีเนื้อหาที่สื่อหรือชี้แนะเรื่องเพศ, ความรุนแรง, การเลือกปฏิบัติ หรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
  7. หรือมีเนื้อหาที่น่ารังเกียจ รวมทั้งแต่ไม่จำกัดอยู่ที่ยาเสพติด, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, ผลิตภัณฑ์ยาสูบ, การพนัน, อาวุธ หรือโฆษณาทางการเมือง

ใส่ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

กรุณาระบุการแจ้งเตือนดังต่อไปนี้ (หรือการแจ้งเตือนอย่างไม่เป็นทางการที่มีความคล้ายคลึงกันอย่างยิ่ง) เป็นตัวอักษรที่อ่านได้ชัดเจนแก่ผู้บริโภคเนื้อหาแฟนเกมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพย์สินของ Supercell ของท่าน "เนื้อหานี้เป็นเนื้อหาไม่เป็นทางการ และไม่ได้รับการสนับสนุนจาก Supercell สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาดูนโยบายเนื้อหาแฟนเกมของ Supercell ได้ที่: https://supercell.com/en/fan-content-policy/th/"

ห้ามใช้โดเมนหรือสิ่งที่คล้ายคลึงกัน

ท่านไม่สามารถจดทะเบียนชื่อโดเมน บัญชีโซเชียลมีเดีย หรือที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาแฟนเกมของท่านโดยมีเครื่องหมายการค้าของ Supercell (เช่น SUPERCELL หรือชื่อเกมของเรา) โดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นการเฉพาะจากเรา

2. ข้อกำหนดเพิ่มเติม

ข้อตกลงและนโยบายของผู้พัฒนา

การเคารพกฎของแพลตฟอร์มหรือช่องทางที่ท่านเลือกใช้เพื่อแบ่งปันเนื้อหาแฟนเกมนั้นสำคัญอย่างยิ่งต่อ Supercell ท่านต้องปฏิบัติตามข้อตกลงและนโยบายที่ผู้พัฒนานำมาบังคับใช้เป็นครั้งคราวเสมอ

การใช้เนื้อหาแฟนเกมของเรา

บางครั้งเราอาจปรับปรุงหรือปรับแต่งเนื้อหาแฟนเกมของท่านโดยไม่ให้ค่าตอบแทนหากเป็นไปในแบบแผนที่เราพิจารณาว่าสมเหตุสมผล ตัวอย่างเช่น นำไปใช้ในเกมของเรา นำไปโพสต์ใหม่ในช่องทางออนไลน์ของเรา หรือนำไปใช้ในกิจกรรมทางการตลาดของเรา

ห้ามเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและคำติชม

หากท่านได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเนื้อหาที่ยังไม่เผยแพร่จากเรา ท่านต้องเก็บข้อมูลข่าวสารนั้นเป็นความลับและไม่เปิดเผยต่อผู้ใด ในทำนองเดียวกัน หากท่านมอบให้เราซึ่งคำติชม ข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำอันเกี่ยวข้องกับเกมของเรา หรือสิ่งอื่นใด ท่านเข้าใจว่าเราสามารถใช้มันได้โดยไม่ต้องให้ค่าตอบแทนหรือได้รับความยินยอมอื่นใดจากท่าน

เรามีสิทธิในการตัดสินใจว่าเนื้อหาแฟนเกมแบบใดที่เราเห็นด้วย และสามารถเพิกถอนการอนุญาตให้ใช้งานตามนโยบายนี้ได้ทุกเมื่อและด้วยเหตุผลใดก็ได้

นโยบายนี้เป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการให้บริการของ Supercell และเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เมื่อใช้ทรัพย์สินของ Supercell ไปเพื่อวัตถุประสงค์สำหรับเนื้อหาแฟนเกม การใช้ของท่านนั้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขการให้บริการของ Supercell (รวมทั้งการปฏิเสธการรับประกันและข้อจำกัดในความรับผิดชอบ) ในกรณีที่ข้อกำหนดของนโยบายนี้ขัดแย้งกับข้อกำหนดในเงื่อนไขการให้บริการ ให้ถือว่านโยบายนี้มีลำดับเหนือกว่าต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาแฟนเกม

คำถามที่พบบ่อย

ฉันสามารถแสดงโปรโมชันหรือโฆษณาในเนื้อหาของฉันได้หรือไม่?

ได้ แต่ท่านต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อเนื้อหาของผู้เกี่ยวข้องแต่เพียงผู้เดียว และต้องเป็นไปตามนโยบายเนื้อหาแฟนเกมและเงื่อนไขการให้บริการ ตัวอย่างเช่น การส่งเสริมสินค้าที่ไม่ได้รับอนุญาตเป็นสิ่งต้องห้าม

ฉันสามารถขาย แลก หรือซื้อบัญชีได้หรือไม่?

ไม่ได้ กรณีนี้ยังรวมไปถึงแคลน, ทีม, ข้อเสนอสำหรับทรัพยากรของท่าน, การช่วยเหลือในเกมโดยแลกเปลี่ยนเป็นเงิน และอื่นๆ

ฉันสามารถสร้างเนื้อหาแฟนเกมโดยใช้แอพพลิเคชันบุคคลที่สาม เช่น เซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวได้หรือไม่?

ไม่ได้

ฉันสามารถขายผังฐานของฉันได้หรือไม่?

ได้ การขายผังฐานถือเป็นการโค้ช

หากฉันใส่ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบต่อเนื้อหาแล้ว ฉันจะสามารถสร้างเนื้อหาที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายเนื้อหาแฟนเกมได้หรือไม่?

ไม่ได้ เราไม่มีข้อยกเว้น: เนื้อหาแฟนเกมทั้งหมดต้องสอดคล้องกับนโยบายเนื้อหาแฟนเกม และท่านต้องใส่ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบต่อเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาแฟนเกมไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม

ฉันสามารถอัปโหลดเนื้อหาแฟนเกมเกี่ยวกับการอัปเดตหรือหัวข้อที่คล้ายคลีงกันก่อน Supercell ประกาศสู่สาธารณชนได้หรือไม่?

ไม่ได้ เนื้อหาแฟนเกมประเภทนี้ถือเป็น "การปล่อยข่าว" ซึ่งถือเป็นการละเมิดนโยบายเนื้อหาแฟนเกมของเรา

การโค้ชคืออะไร?

สำหรับเราแล้ว การโค้ชหมายถึงการฝึกฝนหรือแนะนำให้กับผู้เล่นคนอื่นๆ สิ่งนี้รวมไปถึงการขายผังฐาน, การโค้ชส่วนตัว ออนไลน์ หรือกิจกรรมที่คล้ายคลึงกัน โปรดทราบว่า Supercell สงวนสิทธิ์ในการจำกัดความว่ากิจกรรมบางประเภทถือเป็นการโค้ชหรือไม่