خط‌مشی بازی سالم و عادلانه

خطمشی بازی سالم و عادلانه

از توجه شما به بازی سالم و عادلانه متشکریم!

ایجاد فضای بازی امن و عادلانه برای ما، در بالاترین سطح اولویت ما قرار دارد. بهمنظور دستیابی به این هدف، هیچگونه رفتار آلوده به تقلب یا توهین را تحمل نمیکنیم. از بازیکنانمان انتظار داریم که همیشه عادلانه و طبق قوانین بازی کنند.
اگر کسی از هریک از موارد زیر یا «شرایط خدمات» ما تخطی کند، با جریمههایی از قبیل (اما نه محدود به) لغو اعتبار ارز درونبازی، تعلیق موقت بازی و بسته شدن دائمی حساب بازی مواجه میشود.

به ما در خلق محیط بازی ایدهآل کمک کنید و با به خاطر سپردن موارد زیر در حین بازی، امنیت حساب و دستگاه خود را تأمین کنید:

با احترام بازی کنید!
رفتار مخرب
همه ما میخواهیم در کنار هم از بازیها لذت ببریم. برخی اوقات این به این معنی است که به خاطر نبردها یا دربیهای شکستخورده با دوستان خود بحث میکنیم. این طبیعی است، اما رفتار توهینآمیز نسبت به دیگران مسلماً لذت و هیجان بازی را تحت تأثیر قرار میدهد.

محترمانه درخواست میکنیم در تمامی ارتباطات درونبازی جنبه ادب و احترام را رعایت کنید. این امر شامل واژگان مورد استفاده در نام و معرفی تیمتان (اعم از دسته، یگان رزمی، قبیله یا محله) نیز میشود.

نمونههایی از رفتارهایی که از نظر ما نامناسب تلقی میشوند عبارتند از:

 • کلام نفرتانگیز، نژادپرستانه و سایر عبارتهای تبعیضآمیز
 • عبارات شهوتانگیز یا شوخیهای جنسی
 • تهدید یا ارعاب و آزار
 • استفاده از ناسزا و کلمات توهینآمیز
 • زورگویی

گزارش دهید! در صورت مواجهه با بازیکن دیگری که رفتار توهینآمیز در قبال شما یا بازیکنان دیگر دارد، لطفاً با استفاده از دکمه «گزارش» موجود در محیط چت ما را مطلع سازید. گزارشهای شما توسط ناظرهای تعلیمدیده ما بررسی و اقدامات مقتضی انجام میشود.

پیامدهای رفتار نامناسب: رفتار مخرب میتواند منجر به بسته شدن موقتی یا دائمی حساب بازی فرد متخلف شود. ارائه گزارشهای دروغین برای مسدود شدن حساب فردی دیگر نیز مجازات مشابهی در پی دارد.

تقلب نکنید!
استفاده از نرمافزار شخص ثالث
نرمافزارهای شخص ثالث حاوی برنامههای تأیید نشدهای هستند که بازی را دستکاری میکنند. نرمافزاهای شخص ثالث با تغییر عملکرد بازی سعی در به دست آوردن مزایایی غیرعادلانه نسبت به سایرین را دارند ضمن اینکه حسابها و حریم خصوصی شما را نیز در معرض خطرات بالقوه قرار میدهند.

نرمافزارهای شخص ثالث شامل این موارد هستند:

 • برنامههای هک کننده، «تغییردهندههای محتوا» یا برنامههایی که عملکرد بازی را به شیوهای ناعادلانه تغییر میدهند.
 • «رباتها» یا سرویسهای بازی خودکار یا اسکریپتها
 • هر برنامهای که به دنبال تغییر دادن یا پیشرفت بدون زحمت در مراحل بازی باشد

پیامدهای رفتار نامناسب: هر گونه تلاش برای کسب مزایای ناعادلانه با استفاده از نرمافزارهای غیر مجاز شخص ثالث منجر به مسدود شدن دائمی حساب(های) فرد خطاکار میشود.

در دام کلاهبردارها نیفتید!
خرید/فروش غیرمجاز جواهر
برخی وبسایتها و افراد ممکن است جواهر/الماسهای ارزانتری را عرضه کنند. فریب نخورید! آنها کلاهبردار هستند.

برای ارائه چنین خدماتی، اطلاعات شخصی ورود به سیستم (مانند اطلاعات کاربری Supercell ، شناسه، Apple ID ، Google Play و غیره) را از شما درخواست میکنند تا به حساب بازی شما دسترسی یابند. این فروشندهها به حساب شما دسترسی پیدا میکنند و در اغلب موارد، حسابتان را تصاحب میکنند و به بازیکنان دیگر میفروشند.

مهم: اگر اطلاعات خصوصی/اطلاعات کاربری خود را در اختیار اشخاص ثالث قرار دهید، برای همیشه امنیت بازی و فعالیتهای مالی/آنلاین خود را در معرض مخاطرات جدی قرار میدهید.
 
پیامدهای رفتار نامناسب: خرید جواهر یا الماس از فروشندگان شخص ثالث میتواند منجر به لغو اعتبار ارز درونبازی و مسدود شدن دائمی حساب شما شود.

هر حساب فقط یک مالک معتبر دارد!
خرید، فروش و اشتراکگذاری حسابهای بازی
اقدام به فروش، خرید، اشتراکگذاری یا دادن حسابهای بازی به سایر بازیکنان، بر خلاف «شرایط خدمات» ما است و هیچوقت توسط Supercell حمایت نمیشود.

فروش حساب شامل تبلیغات حسابهای بازی مراحل بالا و ترغیب بازیکنان مشتاق برای پیشرفت کردن با وعدههای واهی و غیرواقعبینانه است.

خطرات احتمالی پیرامون حسابهای فروشی عبارتاند از:

 • ممکن است فروشنده پولتان را بگیرد و از دادن حساب به شما خودداری کند
 • هیچ اطمینانی وجود ندارد که فروشنده پس از فروش حساب به شما، کماکان از حساب مذکور استفاده نکند
 • ممکن است یک حساب به چند نفر فروخته شود
 • وضعیت چنین حسابی نامشخص است؛ ممکن است از قبل به دلیل تخلف دائمی مسدود شده باشد
 • چنین حسابی هرگز امنیت نخواهد داشت؛ زیرا Supercell از ارائه خدمات پشتیبانی به حسابهای واگذار شده معذور است
 • در صورتی که تصمیم به صرف هزینه برای خرید یک حساب دارید، مطلع باشید همواره امکان مسدود شدن آن بواسطه نقض «شرایط خدمات» ما وجود دارد

با امتناع از فروش حساب خود و گزارش تخلف چنین افرادی کمک کنید پرونده این قبیل تخلفات را برای همیشه ببندیم!

توجه: همچنین اشتراکگذاری حساب بین چند بازیکن بهمنظور به دست آوردن مزایای رقابتی برخلاف «شرایط خدمات» ما است.

پیامدهای رفتار نامناسب: نمیتوانیم امنیت حسابی را که از بازیکنی به بازیکن دیگری منتقل شده است تضمین کنیم. و این حق را برای خود محفوظ میدانیم که هرگونه حساب منتقلشده بین بازیکنان را به طور دائمی مسدود کنیم.

سایر رفتارهای غیر قابل قبول

 • جعل هویت کارکنان Supercell
 • سرقت اطلاعات حساب سایر بازیکنان
 • سوء استفاده از شرایط استرداد وجه
 • سوء استفاده عمدی از اشکالات بازی
 • مداخله در حریفیابی
 • تبانی در بازی
 • تشویق دیگران به نقض قوانین
 • درخواست یا ارائه اطلاعات تماس شخصی
 • سوء استفاده از چت درونبازی برای تبلیغ، ارسال هرزنامه و کلاهبرداری

قوانین «خطمشی بازی سالم و عادلانه» (منشور اخلاقی) ما روی تمام بازیهای Supercell از جمله برال استارز، Clash Royale ، Boom Beach ، Clash of Clans و Hay Day اعمال میشود. جمله «نمیدانستم...» بهانه موجهی نیست. همه ما میخواهیم اوقات خوشی داشته باشیم و از بازیها لذت ببریم!

نحوه اجرای قوانین بازی عادلانه
هدف ما این است که تا جایی که میتوانیم از تقلب و رفتار مخرب در بازیهایمان جلوگیری کنیم، مثلاً سیستمهایی را در بازی اعمال کردهایم که بهطور فعالانه از استفاده بازیکنان از کلمات نامناسب و/یا نرمافزارهای شخص ثالث پیشگیری میکند. وقتی قادر به اجرای روشهای پیشگیرانه نباشیم، از ترکیبی از سیستمهای بررسی خودکار و دستی استفاده میکنیم. هدفمان این است برای دستیابی به شرایطی عادلانه برای همه بازیکنان، قوانین را بهطور برابر برای همه اعمال کنیم. درحالیکه بسیاری از سیستمهای ما خودکار هستند، از ناظرهای آموزشدیدهای استفاده میکنیم که روی تابلوی امتیازات، شرکتکنندگان مسابقه و گزارشهای بهدستآمده از انجمن بازیکنان تمرکز میکنند. اگر احساس میکنید مجازات ناعادلانهای برایتان در نظر گرفته شده است، لطفاً با پشتیبانی تماس بگیرید و ما مورد شما را بررسی میکنیم.

Supercell در برابر زورگویی ایستادگی میکند
هدف ما این است که بازیکنانمان در محیطی امن از بازیها لذت ببرند. به همین خاطر به بنیاد سلطنتی یگان مبارزه با زورگویی آنلاین (The Royal Foundation's Taskforce on the Prevention of Cyberbullying ) پیوستیم که در ماه مه ۲۰۱۶ توسط شاهزاده ویلیام، دوک کمبریج،ایجاد شدهاست. این یگان برخی از نامآشناترین افراد در رسانه و تکنولوژی و همچنین خیریههای کودکان و والدین را دور هم جمع کرده تا با همکاری هیئتی جوان، زیستن در فضای آنلاین را امنتر و آسانتر بکند.

این یگان با همکاری سازمانهای ذکرشده، به رهبری جوانان و در مخالفت با زورگویی، منشور اخلاقیای را مخصوص اینترنت با عنوان «توقف کن، حرفی بزن، حمایت کن» منتشر کردهاست. برای مطالعه بیشتر در این مورد میتوانید به www.stopspeaksupport.com مراجعه کنید.

وقتی صحبت به زورگویی میرسد، چیزی به نام ناظر بیگناه وجود ندارد و همهی ما مسئول هستیم. تمام افراد در فضای آنلاین باید این قدرت را داشته باشند که مراقب دوستانشان باشند، جلوی زورگوها بایستند، با صدای بلند از حقوقشان دفاع کنند و حمایت دیگران را جلب کنند.

اعضای یگان مبارزه عبارتاند از: The Anti-Bullying Alliance (اتحاد علیه زورگویی)؛ Apple ؛ BT ؛ The Diana Award (بنیاد جایزه دایانا)؛ EE ؛ Facebook ؛ Google ؛ Internet Matters (اینترنت اهمیت دارد)؛ NSPCC ؛ OSky ؛ Snapchat ؛ Supercell ؛ Talk Talk ؛ Twitter ؛ Vodafone و Virgin Media .

Supercell عضو اتحادیه بازی عادلانه (THE FAIR PLAY ALLIANCE ) است
به عنوان بخشی از تعهدمان برای ایجاد فضای بازی عادلانه، عضو کمیته رهبری «اتحادیه بازی عادلانه» (THE FAIR PLAY ALLIANCE ) هستیم. ما معتقدیم که برای ایجاد تغییرات بلندمدت، متصدیان این صنعت باید با هم متحد شوند و تحقیقات و بهترین شیوهها را در مورد نحوه ترویج بازی عادلانه در بازیهای آنلاین با هم به اشتراک بگذارند. ما به توسعه بازیهای با کیفیت متعهد هستیم و معتقدیم که بازی عادلانه و انجمنهای سالم باید جزو هسته اصلی طراحی بازی باشد.