Käyttöehdot

Voimaantulopäivä 1. heinäkuuta 2020

Nämä käyttöehdot koskevat Supercell Oy:n pelien, verkkosivujen sekä vastaavien palveluiden käyttöäsi. Supercell on suomalainen yhtiö (y-tunnus 2336509-6), jonka toimisto sijaitsee osoitteessa Itämerenkatu 11, 00180 Helsinki. Kutsumme jäljempänä näitä yhdessä "Palveluksi". Palvelun käyttö ja muut asianmukaiset ehdot on kuvattu tarkemmin Supercellin yksityisyyskäytännössä sekä muissa asiaankuuluvissa käytännöissä, jotka ovat liitteenä näissä käyttöehdoissa..

Sinun tulee hyväksyä nämä käyttöehdot sekä yksityisyyskäytäntö ennen kuin aloitat Palvelun käytön. Sinulta saatetaan edellyttää käyttäjätilin rekisteröimistä Palvelussa.

Rekisteröimällä käyttäjätilin tai muuten käyttämällä Palvelua vakuutat olevasi täysi-ikäinen asuinmaassasi. Mikäli et ole, tulee lainmukaisen huoltajasi tutustua näihin käyttöehtoihin ja hyväksyä ne. Mikäli käytät Palvelua yhteisöpalvelun tai vastaavan palvelun ("sosiaalisen median palvelu"), kuten Facebookin tai Google+:n kautta, tulee sinun noudattaa kyseisen sosiaalisen median palvelun omia ehtoja näiden käyttöehtojen lisäksi.

ASENTAMALLA, KÄYTTÄMÄLLÄ TAI MUUTOIN KIRJAUTUMALLA PALVELUUN HYVÄKSYT NÄMÄ KÄYTTÖEHDOT. MIKÄLI ET HYVÄKSY NÄITÄ KÄYTTÖEHTOJA, PYYDÄMME OLEMAAN KÄYTTÄMÄTTÄ PALVELUA. SINULLA EI OLE OIKEUTTA KÄYTTÄÄ PALVELUA, JOS ET NOUDATA NÄITÄ KÄYTTÖEHTOJA.

Supercell pidättää oikeuden milloin tahansa tehdä muutoksia, muokkauksia, lisäyksiä tai poistoja näihin käyttöehtoihin, yksityisyyskäytäntöön ja muihin asianmukaisiin ehtoihin julkaisemalla muokatut ehdot Palvelussa. Jatkamalla Palvelun käyttöä sinun katsotaan hyväksyneen tällaiset muutokset. Mikäli et hyväksy kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja, Supercellin tietosuojaselostetta tai mitä tahansa muita Supercellin sääntöjä tai menettelyohjeita, sinun tulee välittömästi lopettaa Palvelun käyttö.

1. Käyttöoikeus

1.1. Rajoitetun käyttöoikeuden myöntäminen Palvelun käyttöä varten

Supercell myöntää sinulle ei-yksinomaisen, ei-siirrettävissä olevan, ei-edelleen lisensoitavan, peruutettavissa olevan ja rajoitetun käyttöoikeuden Palveluun sinun yksityisiä, ei-kaupallisia tarkoituksiasi varten näiden käyttöehtojen mukaisesti. Et saa käyttää Palvelua muihin tarkoituksiin.
Seuraavat rajoitukset koskevat Palvelun käyttöäsi:

 • Hyväksyt täyden vastuun alaikäisten luvattomasta Palvelun käytöstä, ja olet vastuussa kaikista alaikäisten luottokortillasi tai muulla maksuvälineellä (kuten PayPal) tekemistä Palveluun liittyvistä toimenpiteistä.
 • Et saa (tai et saa yrittää) ostaa tai myydä käyttäjätiliäsi tai luovuttaa tai vuokrata sitä toiselle, luoda käyttäjätiliä jonkun muun kuin itsesi puolesta tai käyttäen valheellisia henkilötietoja; käyttää Palvelua mikäli käyttäjätilisi on aikaisemmin poistettu Supercellin toimesta tai mikäli sinut on aikaisemmin estetty jossakin Supercellin pelissä;
 • Saat käyttää käyttäjätiliäsi ainoastaan ei-kaupallisiin tarkoituksiin; et saa käyttää Palvelua mainostaaksesi tai välittääksesi minkäänlaisia kaupallisia mainoksia kenellekään, mukaan lukien ketjukirjeitä, mainos- tai roskapostia tai toistuvia tai harhaanjohtavia viestejä.

Käyttäjätilisi ja kirjautumistietosi
Sinua voidaan pyytää valitsemaan salasana tilillesi tai voit käyttää myös muita tunnistetietoja päästäksesi tilillesi ("kirjautumistiedot"). Et saa jakaa käyttäjätili- tai kirjautumistietojasi tai antaa kenellekään muulle pääsyä käyttäjätilillesi tai tehdä mitään muuta, mikä voisi vaarantaa käyttäjätilisi turvallisuuden. Mikäli saat selville tai sinulla on syytä olettaa käyttäjätilisi turvallisuuden olevan vaarassa (esimerkiksi kirjautumistietojen katoaminen, varkaus tai luvaton luovuttaminen), tulee sinun välittömästi ilmoittaa asiasta Supercellille ja muuttaa kirjautumistietosi. Olet yksinomaan vastuussa kirjautumistietojesi luottamuksellisuudesta, ja vastuussa kaikesta kirjautumistietojen käytöstä, mukaan lukien ostoista, riippumatta siitä, oletko valtuuttanut tällaista käyttöä vai et. Olet vastuussa kaikesta, mikä tapahtuu käyttäjätilisi kautta.

Supercell pidättää oikeuden poistaa tai ottaa haltuunsa yksittäisen käyttäjänimen milloin tahansa ja mistä tahansa syystä, mukaan lukien jos ulkopuolinen taho väittää käyttäjänimen rikkovan kyseisen tahon oikeuksia.

Palvelu tukee ainoastaan yhtä käyttäjätiliä kutakin tuetulla laitteella pelattavaa peliä kohden.

Käyttöoikeusrajoitukset
Kaikenlainen Palvelun käyttö näiden käyttöoikeusrajoitusten vastaisesti on kiellettyä, ja saattaa johtaa käyttöoikeuksiesi välittömään päättymiseen sekä mahdolliseen oikeudelliseen vastuuseen.

Hyväksyt, ettet missään olosuhteissa:

 • ryhdy toimeen, jonka Supercell katsoo olevan ristiriidassa Palvelun hengen tai tarkoituksen kanssa tai väärinkäytä Supercellin tukipalveluita
 • käytä tai ole mukana (suoraan tai epäsuorasti) käyttämässä huijauksia, haavoittuvuuksia, automatisoituja ohjelmia, emulaattoreita, botteja, hakkerointia, modeja tai mitään luvatonta kolmannen osapuolen ohjelmaa Palvelun, Supercellin pelin tai Supercellin pelikokemuksen muokkaamiseen, ohittamiseen tai häiritsemiseen
 • muokkaa tai aiheuta muokkauksia mihinkään Palvelun tai Supercellin pelien osana oleviin tiedostoihin ilman Supercellin kirjallista lupaa
 • aiheuta häiriöitä tai muuten vaikuta Palvelun normaalitoimintaan tai muuten käyttäydy tavalla, joka voi negatiivisesti vaikuttaa muiden käyttäjien kokemukseen Palvelua käytettäessä tai Supercellin pelien pelaamisen aikana. Tämä sisältää voittojen kauppaamisen tai minkä tahansa muun sijoitusten manipuloimisen, Palvelun virheiden hyväksikäytön epäoikeudenmukaisen edun saamiseksi muihin pelaajiin nähden tai mitä tahansa muu toimi, joka tahallisesti hyväksikäyttää Palvelua tai on vastoin sen suunniteltua toimintaa
 • häiritse, ylikuormita tai avusta häiritsemään tai ylikuormittamaan tietokonetta tai palvelinta, jota käytetään Palvelun tai minkä tahansa Supercellin peliympäristön tarjoamisessa tai tukitoimissa
 • toimeenpane minkään tyyppistä hyökkäystä tai ota sellaiseen osaa, kuten tietokoneviruksen jakamisessa, palvelunestohyökkäyksissä tai muissa yrityksissä häiritä Palvelua tai toisten käyttäjien Palvelun käyttöä tai pelikokemusta
 • pyri pääsemään luvattomasti käsiksi Palveluun, muihin rekisteröityihin käyttäjätileihin, tietokoneisiin, palvelimiin tai Palveluun kytkettyihin verkkoihin millään muilla keinoin kuin Supercellin tarjoaman käyttöliittymän kautta, esimerkiksi kiertämällä tai muokkaamalla, yrittämällä kiertää tai muokata, tai rohkaisemalla tai avustamalla toista henkilöä kiertämään tai muokkaamaan mitä tahansa turvallisuustoimea, teknologiaa, laitetta tai ohjelmistoa, joka on osa Palvelua
 • julkaise loukkaavaa, uhkaavaa, säädytöntä, halventavaa, herjaavaa tai rasistista, seksuaalisesti tai uskonnollisesti loukkaavaa tai muutoin hyökkääväksi katsottavaa tietoatai käyttäydy toistuvasti haitallisesti, esimerkiksi julkaisemalla jatkuvasti ei-toivottua sisältöä
 • julkaise alastomuutta, liiallista väkivaltaa tai loukkaavaa sisältöä tai linkitä tällaista sisältöä
 • yritä häiritä, loukata tai vahingoittaa henkilöä tai ryhmää, mukaan lukien Supercellin työntekijöitä sekä asiakaspalveluedustajia, taikka yllyttää tai kehottaa tällaisen henkilön tai ryhmän häirintään, loukkaukseen tai vahingoittamiseen
 • anna saataville mitään materiaalia tai informaatiota, joka loukkaa tekijänoikeuksia, tavaramerkkiä, patenttia, liikesalaisuutta, yksityisyyden- tai yksilönsuojaa tai muuta kolmannen oikeutta tai joka imitoi toisen henkilön identiteettiä (mukaan lukien ketä tahansa Supercellin työntekijää)
 • takaisinmallinna, pura, hanki tai muutoin yritä selvittää minkään Palvelussa tai Supercellin pelissä käytettävän ohjelman tai muun aineettoman omaisuuden taustalla olevaa lähdekoodia, tai muutoin yritä hankkia informaatiota Palvelusta tai Supercellin pelistä käyttäen keinoja, joita Supercell ei ole erikseen nimenomaisesti hyväksynyt
 • tavoittele tai yritä tavoitella muiden Palvelun tai Supercellin pelin käyttäjien kirjautumistietoja tai muita tunnistetietoja tai henkilötietoja
 • kerää tai julkaise kenenkään yksityisiä henkilökohtaisia tietoja (mukaan lukien teksti-, kuva- tai videomuodossa), henkilöllisyystodistuksia tai taloudellisia tietoja Palvelun kautta.
 • käytä mitään Supercellin peliä uhkapelaamiseen, vedonlyöntiin tai muuhun vastaavaan toimintaan, jossa palkintoja tai palkkioita voidaan voittaa (suorasti tai epäsuorasti), mukaan lukien vedonlyönti sellaisten ottelujen lopputuloksesta, joihin itse osallistut pelaajana, riippumatta siitä liittyykö otteluun maksu tai panos.

Supercell pidättää oikeuden määrittää, minkälaisten toimien se katsoo olevan sääntöjenvastaisia tai muutoin näiden käyttöehtojen tai Palvelun tarkoituksen tai hengen vastaisia. Supercell pidättää oikeuden tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin, jotka saattavat osaltasi johtaa esimerkiksi käyttäjätilin poistamiseen ja Palvelun käytön estämiseen.

1.2. Käyttäjätilin ja Palvelun sulkeminen ja lakkauttaminen

Rajoittamatta muita oikeussuojakeinojaan Supercell voi päättää käyttäjätileihin tai Palveluihin tai sen osiin kohdistuvasta rajoituksesta, sulkemisesta, lakkauttamisesta, muokkaamisesta, poistamisesta tai käyttäjätiliin tai palveluun pääsyä koskevasta rajoituksesta siitä erikseen ilmoittamatta, mikäli et noudata tai Supercell epäilee että sinä et noudata näitä käyttöehtoja tai mikäli sinä olet käyttänyt tai sinun epäillään käyttäneen palvelua laittomasti tai sääntöjenvastaisesti. Edellä mainitusta saattaa seurata käyttäjänimesi ja Palveluun liittyvän henkilöllisyytesi menetys, kuten myös minkä tahansa palvelun käyttöön liittyvän edun, etuoikeuden, saadun (virtuaali-)esineen ja ostetun (virtuaali-)esineen menetys, eikä Supercellillä ole velvollisuutta korvata sinulle tällaista tappiota tai seurausta.

Rajoittamatta muita oikeussuojakeinojamme saatamme rajoittaa, sulkea tai poistaa palvelun, käyttäjätilejä tai niiden osia määräaikaisesti tai pysyvästi, kieltää pääsyn peleihimme ja verkkosivuillemme ja niiden sisältämiin palveluihin, työkaluihin ja muuhun sisältöön, poistaa ylläpitämäämme sisältöä tai ryhtyä teknisiin ja oikeudellisiin toimiin estääksemme käyttäjiä käyttämästä palvelua mikäli uskomme heidän aiheuttavan riskejä tai mahdollisia oikeudellisia vastuita, loukkaavan ulkopuolisten tahojen aineettomia oikeuksia, tai käyttäytyvän epäjohdonmukaisesti suhteessa käyttöehtojemme sisältöön ja henkeen. Lisäksi saatamme tarkoituksenmukaiseksi katsomissamme tilanteissa sulkea määräajaksi tai lakkauttaa sellaisia käyttäjätilejä, jotka saattavat toistuvasti loukata muiden immateriaalioikeuksia.

SUPERCELL PIDÄTTÄÄ OIKEUDEN LAKKAUTTAA KAIKKI VÄHINTÄÄN 180 PÄIVÄÄ KÄYTTÄMÄTTÖMÄNÄ OLLEET KÄYTTÄJÄTILIT.

Supercell pidättää oikeuden tarvittaessa lopettaa tarjoamasta ja/tai tukemasta Palvelua tai tiettyä peliä tai Palvelun osaa milloin tahansa, jolloin oikeutesi käyttää Palvelua tai sen osaa lakkaa välittömästi olemasta voimassa. Tämänkaltaisessa tilanteessa Supercellillä ei ole velvollisuutta maksaa hyvityksiä, korvauksia tai muita maksuja lakkautettuja Palveluita käyttäneille käyttäjille. Käyttäjätilisi lakkauttamisen seurauksena et välttämättä enää pääse Palveluun tai sen osaan, mukaan lukien kaikkeen siihen sisältöön jonka sinä tai joku muu on tuottanut.
Voit itse lakkauttaa käyttäjätilisi milloin vain ja mistä tahansa syystä seuraamalla tukisivullamme https://support.supercell.com/ esitettyjä ohjeita ja ilmoittamalla Supercellille, että haluat lakkauttaa käyttäjätilisi.

2. Omistusoikeudet

2.1. Pelit ja Palvelu

Kaikki Palveluun liittyvät oikeudet, tekijänoikeudet ja omistusoikeus kuuluu Supercellille, mukaan lukien kaikki pelit, nimekkeet, kone- ja lähdekielisen koodin, teemat, kohteet, hahmot, hahmojen nimet, tarinat, dialogin, iskulauseet, konseptit, kuvituksen, animaation, äänet, sävellykset, audiovisuaaliset tehosteet, toimintatavat, moraaliset oikeudet, dokumentaation, pelin sisäisen keskustelun tallenteet, hahmojen profiilitiedot, Supercellin peliohjelmistolla tapahtuvasta pelaamisesta tehdyt nauhoitteet sekä Supercellin peliohjelmistot ja palvelinohjelmistot.

2.2. Käyttäjätilit

YMMÄRRÄT JA HYVÄKSYT ETTÄ KÄYTTÄJÄTILISI OMISTUSOIKEUS JA MUUT AINEETTOMAAN OMAISUUTEEN LIITTYVÄT KÄYTTÄJÄTILIN OIKEUDET EIVÄT MISSÄÄN TILANTEESSA KUULU SINULLE JA ETTÄ KAIKKI KÄYTTÄJÄTILIIN KUULUVAT JA SIIHEN LIITTYVÄT OIKEUDET KUULUVAT YKSIN SUPERCELLILLE.

2.3. Virtuaaliesineet

Ymmärrät ja hyväksyt että sinulla ei ole omistusoikeutta tai muita oikeuksia mihinkään Palvelussa esiintyvään sisältöön, rajoituksetta mukaan lukien Palvelussa tai Supercellin peleissä ansaitut tai Supercelliltä ostetut virtuaalituotteet tai virtuaaliraha, tai mihinkään muihin käyttäjätiliin yhdistettäviin tai Palveluun tallennettuihin ominaisuuksiin.

 

3. Käyttäjäsisältö

3.1. Käyttäjäsisällön lähettäminen

"Käyttäjäsisältö" tarkoittaa kaikkea viestintää, kuvia, ääniä ja muuta materiaalia, jonka itse lataat tai lähetät Supercellin peliohjelmiston tai Palvelun kautta, tai jonka muut käyttäjät lataavat tai lähettävät, rajoituksetta mukaan lukien kaikki chat-tekstit. Lähettämällä tai siirtämällä mitä tahansa käyttäjäsisältöä käyttäessäsi Palvelua vakuutat, että kyseinen käyttäjäsisällön lataus tai lähetys on (a) virheetön eikä sisällä salassa pidettävää tietoa tai ole harhaanjohtava; (b) lain- ja sopimuksenmukainen eikä loukkaa ulkopuolisten tahojen oikeuksia, ja että sinulla on lupa lähettämiseen tai lataamiseen sellaiselta taholta, jonka henkilökohtaisia tietoja tai immateriaalioikeuksia materiaali koskee; (c) siten turvallinen, että se ei sisällä viruksia, adware- tai spyware-ohjelmia, matoja tai muuta haitallista koodia. Lisäksi ymmärrät ja hyväksyt, että kaikkia tämänkaltaiseen sisältöön liittyviä henkilötietoja tullaan käsittelemään Supercellin  tietosuojaselosteessa tarkemmin kuvatulla tavalla. Supercell pidättää oikeuden milloin tahansa ja ilman eri ilmoitusta niin tahtoessaan tarkastaa, valvoa, kieltää, muokata tai poistaa käyttäjäsisältöä tai muuten estää käyttäjien pääsyn mihin tahansa käyttäjäsisältöön (rajoituksetta mukaan lukien itse tuottamasi käyttäjäsisällön) mistä tahansa syystä tai syytä ollenkaan ilmoittamatta.

3.2. Sisällön tarkastaminen

Supercell ei ole vastuussa käyttäjien toimittamasta käyttäjäsisällöstä, eikä ole vastuussa Palvelussa esiintyvän epäasiallisen sisällön tai käytöksen valvonnasta. Me emme ennakkotarkasta emmekä pysty valvomaan kaikkea käyttäjäsisältöä. Palvelun käyttö on sinun omalla vastuullasi. Käyttämällä Palvelua saatat altistua käyttäjäsisällölle, joka on loukkaavaa, säädytöntä tai ei muuten vastaa odotuksiasi. Kannat riskin Palveluun liittyvän käyttäjäsisällön käytön suhteen. Niin tahtoessamme edustajiemme tai käyttämämme teknologian kautta voimme valvoa ja/tai tallentaa vuorovaikutustasi Palvelussa tai muuta Palvelun käyttöön liittyvää yhteydenpitoasi (mukaan lukien chat-tekstit).

Hyväksymällä nämä käyttöehdot, annat hyväksyntäsi tämänkaltaiselle valvonnalle ja tallentamiselle. Ymmärrät ja hyväksyt, että sinulla ei ole yksityisyydensuojaan liittyviä odotuksia minkä tahansa käyttäjäsisällön välityksen tai siirron suhteen (mukaan lukien chat-tekstit ja puheyhteydet).

Supercell pidättää oikeuden oman harkintansa mukaisesti tarkastaa, tarkkailla, kieltää, muokata, poistaa, estää tai muutoin ottaa Käyttäjäsisältöä pois saatavilta (mukaan lukien rajoittamattomasti sinun Käyttäjäsisältöäsi) ilman ilmoitusta etukäteen mistä tahansa syystä tai ilman syytä milloin tahansa. Supercell ei Palvelua mahdollisesti valvoessaan ole vastuussa käyttäjäsisällöstä eikä katso velvollisuudekseen muokata tai poistaa mitään sopimatonta käyttäjäsisältöä vaikka Supercell päättäisikin harkintansa mukaan valvoa Palvelun käyttöä. Meillä on oikeus, mutta ei velvollisuutta, niin tahtoessamme muokata, poistaa tai kieltäytyä julkaisemasta käyttäjäsisältöä.

3.2. Muiden Palvelun jäsenten tietojen käyttö

3.2.1. Julkinen keskustelu

Palvelu saattaa sisältää erilaisia foorumeita, blogeja ja chat- ominaisuuksia, jossa voit julkaista käyttäjäsisältöä, mukaan lukien huomioitasi ja muita kommentteja valikoiduista aiheista. Supercell ei voi taata, että muut jäsenet eivät hyödynnä jakamiasi ideoita ja tietoa. Mikäli sinulla on idea tai tietoa jonka haluat pitää salassa tai jota et halua muiden käyttävän, sinun ei tule julkaista sitä Palvelussa. Supercellilla ei ole velvollisuutta arvioida tai käyttää mitään ideoita tai tietoa tai maksaa sinulle korvausta sellaisista ideoista ja tiedoista, joita päätät jakaa.

3.2.2. Vastuu omasta sisällöstä

Olet yksinomaisessa vastuussa Palvelun kautta tai sen yhteydessä muille julkaisemastasi informaatiosta. Supercell saattaa estää, kieltäytyä julkaisemasta tai poistaa mitä tahansa käyttäjäsisältöä mistä tahansa syystä tai syytä ollenkaan ilmoittamatta, mukaan lukien käyttäjäsisältöä, joka Supercellin käsityksen mukaan on näiden käyttöehtojen vastaista.

3.3. Lisenssisi Supercellin kanssa

Nämä käyttöehdot hyväksymällä myönnät Supercellille peruuttamattoman, rojaltivapaan ja maailmanlaajuisen lisenssin käyttää, muokata ja esittää julkisesti sinun käyttäjäsisältöäsi Palveluidemme toimittamisen yhteydessä parhaaksi katsomallamme tavalla joko itse tai muiden toimesta, mukaan lukien Palvelumme markkinointi ja promootio. Annat lisäksi Supercellille peruuttamattoman oikeuden käyttää ja hyödyntää nimeäsi, olemustasi ja kaikkea muuta informaatiota tai materiaalia koskien kaikkea käyttäjäsisältöä ilman eri velvollisuuksia sinulle. Ellei pakottavasta laista muuta johdu, luovut kaikista käyttäjäsisältöäsi koskevista isyysoikeuksista ja moraalisista oikeuksista riippumatta siitä, muokataanko tai muutetaanko luomaasi käyttäjäsisältöä millään tavalla. Supercell ei esitä vaatimuksia käyttäjäsisältöäsi koskevan omistusoikeuden suhteen ja minkään näistä käyttöehdoista ilmenevän ei ole tarkoitettu rajoittavan niitä oikeuksia joita sinulla itselläsi on käyttäjäsisältösi käytön ja hyödyntämisen suhteen. Supercellillä ei ole velvollisuutta valvoa tai täytäntöönpanna käyttäjäsisältöösi liittyviä immateriaalioikeuksia.

3.4. Käyttäjien vuorovaikutus

Olet yksin vastuussa vuorovaikutuksestasi muiden Palvelun käyttäjien sekä kaikkien muiden tahojen kanssa, joiden kanssa olet vuorovaikutuksessa Palvelun ja/tai Supercellin pelien kautta. Supercellilla on oikeus (mutta ei velvollisuutta) osallistua kaikilla tavoin vuorovaikutuksia koskeviin kiistoihin. Sinun tulee tehdä Supercellin kanssa yhteistyötä epäillyn laittoman, vilpillisen tai epäasianmukaisen toiminnan selvittämiseksi, mukaan lukien antamalla Supercellille pääsyn mihin tahansa salasanalla suojattuun käyttäjätilisi osioon.

Mikäli sinulla on kiistaa yhden tai useamman käyttäjän kanssa, vapautat meidät (sekä toimihenkilömme, johtajamme, edustajamme, tytäryhtiömme, yhteisyrityskumppanimme ja työntekijämme) kaikesta vastuusta kyseisistä kiistoista johtuvien tai jollain tavalla niihin yhteydessä olevien kaikenlaisten ja -tyyppisten väitteiden, vaatimusten ja vahinkojen suhteen.

4. Maksut ja ostoehdot

4.1. Ostot

Voit Palvelun tietyissä osissa ostaa oikealla rahalla rajoitetun, henkilökohtaisen ja peruutettavissa olevan oikeuden käyttää (a) virtuaalivaluuttaa, kuten virtuaalirahaa tai timantteja Supercellin peleissä käytettäväksi; (b) virtuaalisia pelin sisäisiä esineitä (yhdessä "virtuaalivaluutan" kanssa, "Virtuaaliesineet"); sekä (c) muita hyödykkeitä ja palveluita ("Tavarat"). Voit hankkia Virtuaaliesineita vain meiltä tai meidän virallisilta kumppaneilta Palvelun kautta, etkä millään muulla tavalla.

Supercell voi hallita, säännellä, valvoa, muuttaa tai poistaa Virtuaaliesineitä ja/tai Tavaroita milloin tahansa, ilmoituksella tai siitä ilmoittamatta. Supercell ei ole vastuussa sinulle tai ulkopuolisille tahoille mikäli Supercell päättää käyttää näitä oikeuksiaan.

Virtuaaliesineiden ja Tavaroiden siirto on kiellettyä, ellei tätä ole nimenomaisesti sallittu Palvelussa. Ellei Palvelussa ole tätä nimenomaisesti sallittu, et saa myydä, ostaa, lunastaa tai muulla tavoin siirtää Virtuaaliesineitä tai Tavaroita muille henkilöille tai tahoille tai yritä mitään edellä mainituista, mukaan lukien Supercellille, toiselle käyttäjälle tai ulkopuolisille tahoille.

KAIKKI PALVELUN KAUTTA TEHDYT VIRTUAALITUOTTEIDEN OSTOT JA LUNASTUKSET OVAT LOPULLISIA JA HYVITYSKELVOTTOMIA, EIKÄ NIITÄ VOIDA PALAUTTAA TAI PERUA.

Virtuaaliesineiden käyttömahdollisuus Supercellin peleissä on Supercellin tarjoama palvelu, joka alkaa heti kun Supercell on hyväksynyt ostoksesi.

4.2. Maksaminen

Sitoudut maksamaan kaikki tekemäsi ostokset (mukaan lukien kulloinkin voimassa olevat verot) sekä kaikki muut käyttäjätilisi kautta tehdyt ostokset. Supercell varaa oikeuden tarkistaa ja muuttaa Palvelun kautta tarjottujen tuotteiden ja palveluiden hinnoittelua milloin tahansa. YMMÄRRÄT ETTÄ SUPERCELLIN EI TARVITSE KORVATA HANKINTAA MISTÄÄN SYYSTÄ, JA ETTÄ ET SAA RAHAA TAI MUUTA HYVITYSTÄ KÄYTTÄMÄTTÖMISTÄ VIRTUAALIESINEISTÄ JOS KÄYTTÄJÄTILISI SULJETAAN.

5. Palvelua koskevat päivitykset

Palvelu on luonteeltaan muuttuva ja kehittyvä. Supercell saattaa edellyttää sinun hyväksyvän laitteellesi tai tietokoneellesi asennettuja Palvelua ja Supercellin pelejä koskevia päivityksiä. Ymmärrät, että Supercell saattaa päivittää Palvelua ja Supercellin pelejä ilmoittaen tai ilman eri ilmoitusta. Saatat ajoittain joutua päivittämään ulkopuolisten tahojen julkaisemia ohjelmistoja, jotta pystyt käyttämään Palvelua ja pelataksesi Supercellin pelejä.

6. Ei lisätakuita

Rajoittamatta Supercellin alla kohdassa 7 mainittua vastuuta, Palvelu toimitetaan "sellaisena kuin se on" mahdollisine vikoineen käyttöösi ilman minkäänlaisia takuita. Supercell ei voi taata, että (i) pystyt käyttämään Palvelua valitseminasi aikoina ja valitsemassasi paikassa; (ii) Palvelu on virheetön ja keskeytyksettä saatavilla; (iii) virheet korjataan tai että (iv) Supercellin pelit ja Palvelu eivät sisällä viruksia tai muita haitallisia osia.

Jotkut maat/alueet eivät salli tiettyjen takuiden poisjättöä. Näin ollen, voi olla että jotkut yllä olevista ehdoista eivät koske sinua.

7. Vastuunrajoitukset; Yksinomainen oikeussuojakeino; Korvaus

Supercell ei ole vastuussa sinulle mistään epäsuorasta, välillisestä tai muusta vastaavasta vahingosta, mukaan lukien tulojen tai tuottojen menetyksestä, kadonneista tiedoista tai liiketoiminnan häirinnästä tai vastaavista aineettomista menetyksistä, jotka johtuvat tai liittyvät millä tahansa tavalla näihin käyttöehtoihin tai Palveluun itseensä. Supercellin kokonaisvastuu rajoittuu joka tapauksessa siihen summaan, jonka olet maksanut Supercellille näiden käyttöehtojen mukaisesti niinä kuutena kuukautena, jotka edeltävät alkuperäisen väitteesi tekemispäivää. Mikäli et ole maksanut Supercellille mitään kyseisen ajanjakson aikana, sinun yksinomainen oikeussuojakeinosi on lopettaa Palvelun käyttö ja lakkauttaa käyttäjätilisi.

Jotkin oikeusjärjestelmät eivät salli tiettyjen lisätakuiden tai vastuiden poissulkemista tiettyjen vahinkotyyppien osalta. Sen vuoksi eräät yllämainituista vastuunrajoituksista eivät välttämättä sovellu sinuun. Mikäli Supercell ei sovellettavasta laista johtuen kykene rajoittamaan vastuitaan tai takuitaan kuten tässä on selostettu, tällainen takuu ja Supercellin vastuu määrittyy kyseisen sovellettavan lain minivaatimusten mukaisesti. Mikään näissä käyttöehdoissa mainittu ei rajoita lakisääteisiä kuluttajan oikeuksiasi.

Sitoudut suojaamaan ja puolustamaan Supercelliä (mukaan lukien toimihenkilöitämme, johtajiamme, välittäjiämme, tytäryhtiöitämme, yhteishankkeittamme ja työntekijöitämme) kaikilta väitteiltä, vaatimuksilta, vahingonkorvausvaatimuksilta ja menetyksiltä, mukaan lukien kohtuulliset asianajokustannukset, joita ulkopuolinen taho vaatii johtuen Palvelun käytöstäsi tai siitä, että olet rikkonut näitä käyttöehtoja. Edellä mainittu ei kuitenkaan sovellu, mikäli oikeuksien loukkaaminen ei liity tahalliseen tai tuottamukselliseen toimintaasi.

8. Sovellettava laki ja riidanratkaisu

Mikäli sinun ja Supercellin välillä syntyy erimielisyys, suosittelemme että ratkaisun etsimiseksi otat ensin yhteyttä Supercelliin asiakastukisivustomme kautta, jonka osoite on https://support.supercell.com/. Jos olet Yhdysvaltain kansalainen, niin näihin käyttöehtoihin ja kaikkiin niistä johtuviin tai niihin liittyviin riitoihin sekä tietosuojaselosteeseen tai Palveluun sovelletaan soveltuvin osin Kalifornian lakia (lainvalintasäännöksiä lukuun ottamatta). Hyväksyt, että kaikki kanteet, vaateet ja riidat, joita sinulla saattaa olla Supercelliä kohtaan, ratkaistaan tuomioistuimessa, joka sijaitsee San Fransiscossa, Kaliforniassa. Mikäli et ole Yhdysvaltain kansalainen, hyväksyt, että kaikkiin mahdollisiin erimielisyyksiin sinun ja Supercellin välillä sovelletaan Suomen lakia (lainvalintasäännöksiä lukuun ottamatta). Lisäksi hyväksyt, että mahdolliset kanteet, vaateet ja riidat, joita sinulla saattaa olla Supercelliä kohtaan ratkaistaan Helsingissä, Suomessa sijaitsevassa tuomioistuimessa.

9. Erotettavuus

Mikäli jokin osa näistä käyttöehdoista tai tietosuojaselosteesta todetaan kokonaan tai osittain laittomaksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi tietyn toimivaltaisen tuomioistuimen tuomiopiirissä, sellaisen säännöksen katsotaan olevan pätemätön tässä tuomiopiirissä vain ja ainoastaan laittomaksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi todetulta osaltaan, eikä tällä katsota olevan vaikutusta näiden käyttöehtojen tai tietosuojaselosteen voimassaoloon, pätevyyteen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen muilta osin. Sanotussa tilanteessa nämä käyttöehdot tai tietosuojaseloste pysyvät kaikilta muilta osin voimassa.

10. Yleistä

10.1. Siirtäminen

Supercell voi luovuttaa tai siirtää näihin käyttöehtoihin ja/tai tietosuojaselosteeseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet kokonaan tai osittain kenelle tahansa henkilölle, yhtiölle tai yhteisölle milloin tahansa ilman suostumustasi. Et saa luovuttaa tai siirtää oikeuksiasi tai velvollisuuksiasi, jotka johtuvat näistä käyttöehdoista tai tietosuojaselosteesta ilman Supercellin etukäteistä kirjallista suostumusta. Tekemäsi luvaton luovutus tai siirto on mitätön ja vailla vaikutusta.

10.2. Täydentävät ehdot

Supercell voi julkaista muita ehtoja, jotka liittyvät tiettyihin palveluihin, kuten foorumeihin, kilpailuihin ja kanta-asiakasohjelmiin. Kyseisten palvelujen käyttöön sovelletaan näiden käyttöehtojen lisäksi kulloinkin voimassa olevia täydentäviä ehtoja.

10.3. Koko sopimus

Nämä käyttöehdot, mahdolliset Täydentävät Ehdot ja kaikki asiakirjat joihin näissä käyttöehdoissa nimenomaisesti viitataan (kuten tietosuojaseloste), muodostavat koko sopimuksen sinun ja Supercellin välillä, ja tämä sopimus korvaa kaikki mahdolliset aiemmat sopimukset sinun ja Supercellin välillä tässä asiassa riippumatta näiden aikaisempien tahdonilmaisujen syntytavasta.

10.4. Luopuminen

Se että Supercell jättää mistä tahansa syystä näiden käyttöehtojen tai tietosuojaselosteen jonkin osan tai näihin käyttöehtoihin liittyvän oikeussuojakeinon tai muun oikeuden käyttämättä tai täytäntöön panematta ei merkitse siitä luopumista.

Supercellin nimenomainen luopuminen käyttämästä oikeuttaan suhteessa tiettyyn näiden käyttöehtojen tai Supercellin tietosuojaselosteen osaan tai muuhun näihin käyttöehtoihin liittyvään oikeussuojakeinoon tai muuhun oikeuteen ei merkitse siitä luopumista myös tulevaisuudessa.

Ellei näissä käyttöehdoissa ole nimenomaisesti toisin mainittu, mitkään Supercellin esittämät asiat, lausunnot, suostumukset, vastuunvapautukset tai muut toimenpiteet tai laiminlyönnit eivät merkitse muutosta näihin käyttöehtoihin tai sido Supercellia, ellei kyseistä seikkaa ole dokumentoitu kirjallisesti fyysisessä muodossa ja allekirjoitettu käsin sinun ja Supercellin asianmukaisesti valtuuttaman edustajan toimesta.

10.5. Ilmoitukset

Voimme lähettää sinulle tietoa www.supercell.com – sivujen kautta, sähköpostitse tai muun viestinnän avulla meille antamiasi yhteystietoja käyttäen. Kaikki sinun tekemät tai sinulta edellytetyt ilmoitukset, jotka perustuvat näihin käyttöehtoihin on tehtävä kirjallisesti ja osoitettava seuraavasti: Supercell Oy, Lakiosasto, Itämerenkatu 11-13, FI-00180 Helsinki.

10.6. Ylivoimainen este

Supercell ei ole vastuussa viivästymisestä tai velvoitteiden täyttämättä jättämisestä, mikäli tämä aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan tapahtuma, joka johtuu Supercellin kohtuullisten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta syystä, kuten luonnonmullistuksesta, sodasta, terrorismista, mellakasta, kauppasaarrosta, siviili- tai sotilasviranomaisten teosta, tulipalosta, tulvasta, onnettomuudesta, lakosta tai kuljetuskaluston puutetilasta sekä polttoaineen, energian, työvoiman ja materiaalien puutetiloista johtuvista syistä.